Muslimer i tiden

Aktivitet

Muslimer.se anordnar olika aktiviteter för bröder och systrar i syfte att öka kunskap och gemenskap bland muslimer. Exempel på aktiviteter kan vara studiecirklar om Koranen, stöd till nya muslimer, temadagar, föreläsningar, sportaktiviteter, systerträff, pyssel för barn m.m.

På lördagar anordnas det studiecirklar om Koranen.

Tajweed

Under studiecirklarna lär vi oss recitera den heliga Koranen och lära oss reglerna om hur vi reciterar med Tajweed. Alla bröder i olika åldrar är välkomna även de som inte kan läsa Koranen.

De som Vi har skänkt Skriften läser den som den bör läsas; de har den [sanna] tron. Och de som förnekar den, de är förlorarna. [Koranen 2:121]

Profeten (Guds frid och välsignelse vare över honom) sade:

Den bästa utav er är den som lär sig Koranen och lär ut den. [Al-Bukhari]