Nu när ramadan är över och Eid-festen avklarats börjar det bli dags för en ny fasta. En ny fasta? Ja, precis. Denna är inte obligatorisk, och den är betydligt kortare än den månadslånga fastan, men belöningen är ändå enorm. Den som fastar sex dagar under nuvarande månad – månaden shawwal – kommer att belönas som om han eller hon fastade ett helt år. Profeten  sade:

Den som fastar under ramadan och följer det med sex dagar under shawwal, då kommer det att vara som om han fastat under ett helt år.

[Sahih Muslim]

Vissa lärda menar att det är rekommenderat att man fastar sex dagar i rad, medan andra (såsom imam Ahmad) har sagt att det är helt okej att dela upp dagarna, så att man fastar med ett par dagars avbrott mellan dem. Det viktiga är hursomhelst att man ser till att försöka fasta dessa dagar, oavsett hur man gör.

Varför fasta precis efter ramadan? Är det inte nu vi ska äta och dricka?

Vissa av de tidiga islamiska lärda, såsom Ma’mar och Abdul-Razzaq, ogillade faktiskt tanken på att man fastar precis efter Eid-dagen, eftersom detta är en tid av fest. Ma’mar sade:

Skulle man fasta dagen efter Eid? Gud hjälpe oss! Detta är ju en tid då man ska äta och dricka.

Andra lärda har dock rekommenderat att man skyndar sig i att utföra gott och att det därför kan vara bra att inte vänta för länge. Eftersom det nu gått flera dagar sedan Eid, och det nyligen varit helg då man har haft tillfälle att samlas med familj och vänner för att umgås och fira, börjar det nog bli dags att fundera på att börja fasta.

Men som sagt, varför skulle man fasta precis efter ramadan? Vissa liknar det vid sunnah-bönerna som man utför innan och efter de obligatoriska. Shaban-fastan innan var en förberedelse inför ramadan, och shawwal-fastan efteråt visar att man är tacksam till Gud för att man klarat av den obligatoriska bönen.

Om man har fastedagar från ramadan som man missat bör man ta igen dessa innan man påbörjar shawwal-fastan. Det finns olika åsikter kring huruvida detta är absolut nödvändigt, men det är säkrare att först ta igen uteblivna fastedagar för att vara säker på att man får belöningen för de sex shawwal-dagarna.

Om man vill få extra belöning kan man tänka på att fasta under den trettonde, fjortonde och femtonde shawwal (de s.k. vita dagarna), då det är också rekommenderat att fasta varje månad. På så vis sammanfaller två rekommenderade fasteperioder.


Källor:

Abu Eesa Niamatullah
Islam21C
IslamGuiden