Vi här på muslimer.se har gett oss i kast med att recensera Tariq Alis serie historiska romaner om den islamiska civilisationen. Den sista boken i serien är Night of the Golden Butterfly, som utspelar sig i modern tid, i bland annat London, Paris och Islamabad, med nedslag i 1800-talets Yunnan bland Kinas muslimer. För att läsa en recension av den första boken i serien, klicka här. För att läsa en recension av den andra  respektive tredje boken, klicka här och här. Och för att läsa en recension av bok fyra, klicka här.

Äntligen har vi kommit till den sista delen i Tariq Alis bokserie. Hittills har jag inte varit särskild imponerad, så döm av min förvåning när det visade sig att denna bok inte alls var lika dålig som de tidigare. Vi har fortfarande med en rätt medioker roman att göra, men jag har inte behövt lida mig igenom texten.

I en tidigare artikel om kinesiska muslimer behandlade vi Panthayupproret och Sultan Sulayman, och i denna roman får vi bland annat följa hans ättlingar som flyttat till Pakistan och där kommer i kontakt med Dara, som utgör bokens berättarröst. Denne Dara har egentligen fått i uppgift att skriva ned berättelsen om sin konstnärsvän Platon, men ett gäng utsvävningar får till resultat att boken i själva verkat handlar om Dara och hans kompiskrets (där ättlingar till Sultan Sulayman alltså ingår) samt om Pakistans politiska tillstånd och västvärldens inställning till den muslimska världen. Som mest intressant blir det när Tariq Ali skriver om hur opportunister med muslimsk bakgrund kan tjäna pengar på att bekräfta västvärldens fördomar om islam genom uppdiktade snyfthistorier om hur förtryckt man är under islam. Karaktären Naughty, som är ett slags pastich på Ayaan Hirsi Ali, beskrivs så här:

Hon spelade en förorättad muslimsk kvinna och beskrev sitt förtryck i målande detalj. […] Det hela var fiktion som presenterades som illa maskerad fakta åt den europeiska marknaden, i synnerhet Frankrike och Holland där det fanns en stor efterfrågan för denna typ av material. […] Nu var det öppen jaktsäsong när det kom till islam. All typ av skräp gick an så länge man angrep Profetens efterföljare, och gärna skräp från kvinnor av ett behagligt yttre eftersom det gick lättare att marknadsföra i väst.

Tariq Ali – håller inte riktigt måttet

Av alla de fem böcker som jag läst och recenserat kommer denna närmast ett godkänt betyg, men återigen måste jag avråda från såväl denna bok som Tariq Alis författarskap i stort. Hans marxistiska idéer kombinerat med en lättviktig prosastil kan inte kompensera för det berömvärda i hans ambition att skildra den islamiska civilisationens glans via skönlitteratur. Denna bok får betyget 2 av 5. Romanprojektet i stort tilldelas en etta. Gör er inte besväret att läsa.