Många muslimer tror att en ny konvertit till islam måste anta ett arabiskt klingande namn för att den nye brodern eller systern ska bli en fullvärdig muslim. Detta är en missuppfattning. I själva verket kan det vara tvärtom, att det är bättre att man behåller namnet som man fått av sina föräldrar för att inte såra dem.

Undantaget är om namnet har en dålig betydelse, då är det föreskrivet att man byter till ett namn med en god betydelse. Men det finns inget som säger att det nya namnet måste vara arabiskt, det kan lika gärna vara svenskt. Bara för att man blir muslim behöver man inte överge sin svenska identitet och kultur.

Sheikh Abd al-Wahhab al-Turayri tillfrågades:

Kan vi, som muslimska konvertiter, ha amerikanska förnamn (såsom John eller Kelly)? Kan vi kalla en person med hans amerikanska namn istället för hans muslimska? Beror svaret på huruvida namnet har en religiös betydelse, exempelvis namnet Christina? Hur är det med mellannamn?

Hans svar löd:

Det är rekommenderat för en muslim att ge sitt barn ett namn med en god betydelse som även ger uttryck åt barnets islamiska identitet. Det är dock inte otillåtet att ge någon ett icke-arabiskt namn. Många muslimer ger sina barn persiska eller turkiska namn, och det finns inget fel i detta. Man får dock inte ge någon ett namn i ett uttalat syfte att imitera eller identifiera sig med icke-troende.

En person som antar islam är inte förpliktigad att byta namn, förutom om namnet har en dålig betydelse. Då bör namnet bytas, även om det må vara ett arabiskt namn. Profeten  lät byta namn på några av sina följeslagare som hade namn med en dålig betydelse, trots att dessa namn vara arabiska. Under islams första århundraden var icke-araber som antog islam inte ombedda att byta namn, förutom om de hade namn med en dålig betydelse. Seden som går ut på att konvertiter byter namn har tillkommit långt senare.

Ett namn med en specifik religiös betydelse som motsäger islam bör anta ett nytt namn med en normal och rimlig betydelse. Namnet Christina bör därför bytas ut mot ett annat.

I övrigt är det upp till en ny muslim huruvida han vill byta namn. Men detta gäller dock endast hans förnamn. Det är inte tillåtet att byta efternamn. Att byta efternamn är ett misstag som många muslimer gör.

I islam är mellannamnet ofta faderns förnamn, som en indikation på barnets härkomst. Därför är det en god idé att låta ens mellannamn vara faderns namn, om så inte redan är fallet.

Källa: IslamToday