Muslimer i tiden

Kategori: Konvertiter

Konvertiter | Världen

De var fiender till islam men blev muslimer (del 1)

Ett axplock berättelser om muslimer som innan konverteringen hatat islam - del 1 av 2

Läs mer

Konvertiter | Världen

Islam växer i Rwanda

Muslimernas goda rykte bidrar till islams tillväxt

Läs mer