Den tibetanske buddistledaren Dalai Lama delade häromveckan sina reflektioner och åsikter om muslimer och buddhister som begår terrorhandlingar i religionernas namn.  Då muslimer och islam ofta smutskastas och representeras felaktigt i media, blir detta utlåtande av en framstående religiös ickemuslim en stark röst emot ”mainstream”-media. Följande är vad han sade:

”Buddhistisk terrorist”, ”muslimsk terrorist” – dessa begrepp är felaktiga. Den som försöker engagera sig i våldshandlingar är inte längre en genuin buddhist eller muslim. För det hör till den muslimska läran att om man ägnar sig åt blodsutgjutelse, så är man inte längre en genuint praktiserande muslim. Alla de stora religionerna bär på samma budskap: ett budskap av kärlek, medkänsla, förlåtelse, tolerans, tacksamhet och självdisciplin. Så det finns en gemensam grund och ett gemensamt utövande. På denna nivå kan vi skapa en genuin harmoni grundat på ömsesidig respekt, lärande och beundran.

Relevant är också att Dalai Lamas främsta kritik har riktats mot buddisterna i Burma som utövat etisk rensning mot rohingyamuslimer i flera år, liksom buddisternas folkmord på muslimer och kristna i Sri Lanka[2]. Vi ber Allah underlätta deras situation och ge de rättvisa, amin.

Dalai Lama är visserligen inte en islamisk teolog, något som dock inte bör hindra oss från att uppmärksamma hans försvarande av islam. Vi ber Allah vägleda honom och vägleda muslimerna tillbaka till Hans Bok och Profeten Muhammeds  sunnah – amin.


[1] https://www.youtube.com/watch?v=6YPZYV6Sc8k

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/2014_anti-Muslim_riots_in_Sri_Lanka