Precis som i svenska storstäder har Köpenhamn den senaste tiden skakats av skottlossningar på grund av pågående gängkrig. I stadsdelen Nörrebro har man dock noterat en minskning sedan muslimska företrädare spelat en positiv roll och bidragit till brottsbekämpningen. En av de inblandade är en före detta kriminell, Farid Chahade, som numera jobbar som kickboxningslärare och försöker sona för sina forna synder genom att tala ungdomar till rätta. För att få bukt med problemet med skjutningar vände han sig till moskéerna i området. Han berättar:

Jag samlade alla imamer i Köpenhamn och vi pratade på fredagsbönen. Vi ville hjälpa föräldrarna att prata med sina barn. Det var mammorna som tog initiativ till att få stopp på kriget. Papporna tyckte att sönerna var starka, men mammorna sa ifrån.

Trots att detta visat sig vara effektivt och lett till minskad brottslighet har initiativet mötts av kritik från regeringen eftersom imamerna anklagas för att lägga sig i den danska ordningsmaktens arbete. Som muslimer är det viktigt att dra lärdom av detta. Även när vi spelar en positiv roll och tjänar samhället kommer olika antimuslimska krafter hitta anledningar att kritisera detta. Alltså: när vi gör fel kommer vi att kritiseras (och det med rätta), men även när vi gör gott kommer man att hitta fel. Därför bör våra goda handlingar aldrig utföras för att nöja människorna, utan endast för att nöja Gud. Fortsätt göra gott, belöningen väntar hos Honom.


Källa: Svt.se