Det finns massor av appar som hjälper dig som muslim öka din kunskap, läsa den ädla Koranen eller få reda på bönetiderna – här är de bästa vi har hittat:

Muslimappen

Denna app är mycket enkel och användbar på många sätt förutom autentiskt islamiskt material på olika nivåer får man även notiser i form av påminnelser. Den visar bönetider och även andra funktioner som muslimen är i behov av i sin vardag.

Länk: www.muslimappen.se/


Den ädla Koranen

Appen visar utvalda verser från ett pågående projekt som bedrivs av Alrisalah Skandinaviska Stiftelse. Projektet arbetar med översättning av den ädla Koranens innebörd till svenska. I appen finns möjlighet att läsa suror och verser som ännu inte publicerats i bokform.

Länk: www.denadlakoranen.se/


IQuran

Denna app är perfekt för att enkelt och snabbt få tillgång till Koranen med läsregler och recitationer. I appen finns översättningar av verserna till många olika språk, även teckensnitt och bakgrund kan anpassas. Ljudkontroll är också tillgänglig för att spela upp verserna och enkelt memorera dem.

Länk: www.guidedways.com


Ramadan Legacy

Appen är en online dagbok för att hjälpa dig planera under den heliga månaden ramadan. Den hjälper dig att hålla dig organiserad och definiera dina personliga mål. Du kan också dela bilder och reflektioner i sociala medier via appen.

Länk: www.ramadanlegacy.com/


Athan Pro

Den här appen beräknar exakta bönetider med böneutrop om man så önskar. Den använder din geografiska plats så att du alltid får exakt rätt tidpunkt för bönen. Den innehåller även andra funktioner så som islamisk kalender, visning av Qibblah riktning m.m.

 


Källa: kjvids.co.uk/