I detta inlägg tar vi upp det senaste avsnittet av sketchprogrammet Saturday Night Live som sändes på svensk TV i lördags. Gästen var Kumail Nanijani, en amerikansk-pakistansk f.d. shiamuslim, som i sin öppningsmonolog bland annat talade om islamofobi och rasism.

Kumail Nanijani

En av sakerna som togs upp i monologen var att han ofta får höra att islam är inneboende sexistiskt eftersom Koranen ”förbjuder kvinnor från att köra bil”. Nanijani skämtade:

Jag är ganska säker på att det inte står i Koranen. För om Koranen för 1400 år sedan hade sagt att kvinnor inte får köra bil, då hade jag varit i moskén just nu. Och det hade även ni. För det hade betytt att Koranen förutspådde bilar.

Kanske är det läge för Nanijani att bege sig till moskén, för samtidigt som Koranen inte talar om bilar (eller att kvinnor inte borde få köra dem), finns det en hadith från Profeten Guds frid och välsignelse vare över honom där han tycks ha förutspått bilar. Hadithen, som är återberättad av Abdullah ibn Amr ibn al-As, lyder så här:

Bland de sista av min nation kommer det att finnas personer som färdas med något som kommer att likna sadlar. Med dessa [färdmedel] kommer de att nå ända fram till moskédörren. Kvinnorna [på den tiden] kommer att vara klädda men ändå nakna [dvs. lättklädda].

Enligt den hadithlärde al-Albani är hadithen hasan, det vill säga acceptabel. Han förklarar också att det som beskrivs i hadithen, det vill säga att framtidens människor kommer att kunna färdas på ”sadlar” utan hjälp av djur, är våra dagars bilar:

Sadlarna som man kommer att färdas med är inte riktiga sadlar som placeras på hästar, men de liknar dessa sadlar.  ”Sadlar” [rihaal] , som är plural av ”sadel”[rahl], syftar på ”sådant som används vid resor; allt från behållare av varor till sadel för kameler”, så som det förklaras i [ordboken] al-Misbaah al-Munir. Om man betänker detta så förstår man, med Guds tillåtelse, att Profeten Guds frid och välsignelse vare över honom syftar på våra tiders färdmedel, det vill säga bilar. De är nämligen bekväma, mjuka och lena liksom sadlar. Det som stödjer [denna tolkning] är att han i en annan hadith, som dock har vissa brister i kedjan,  beskrev [färdmedlen] som ”hus”.

Nu när ni vet detta, lyd Nanijanis råd: bege er till moskén.


Källa: Silsilsah as-Sahihah, 6/1/411, 415-416