För hundra år sedan, den andra november 1917, gjorde den brittiska regeringen ett av de värsta geopolitiska misstagen i modern tid, då Arthur Balfour, dåvarande utrikesminister, i ett brev till Walter Rothschild lovade att stödja bildandet av en judisk stat på palestinsk mark. Därmed lade man grunden till det som senare skulle bli staten Israel.

Premiärminister Theresa May har firat hundraårsdagen av denna deklaration med pompa och ståt genom att välkomna den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu till en formell bjudning, detta trots att den nuvarande utrikesministern, Boris Johnson, erkänt att de icke-judiskas rättigheter i Israel inte har säkrats, vilket var ett av Balfourdeklarationens villkor för att britterna skulle ställa sig bakom upprättandet av en judisk stat. Man ställer sig därför frågan: om israelerna inte lever upp till Balfourdeklarationens villkor hundra år senare, hur kan man då fira händelsen?

För att rikta uppmärksamhet på den orättvisa och det lidande som orsakats av Balfourdeklarationen har den brittiske gatukonstnären Banksy valt att anordna en konstutsällning i form av en tebjudning åt palestinska barn där en skådespelerska utklädd till drottning Elisabeth II agerar värd. Han har även gjort en bitande väggmålning på muren i Västbanken som föreställer drottningen, med budskapet: ”Eh, jag är ledsen …” Han berättar om anledningen till konstutställningen:

Denna konflikt har fört med sig så mycket lidande för människor på båda sidor. Det kändes inte rätt att ”fira” britternas roll i det hela. Britterna hanterade inte situationen här särskilt väl. Om man organiserar ett bröllop bör man först se till att bruden inte redan är gift.

Nedan kan ni se ett videoklipp från utställningen:

500-års jubileum av den protestantiska reformationen 

Under veckan har man även firat 500-årsjubileet av den protestantiska reformationen. För muslimer kan det vara värt att känna till följande detalj om reformatorn Martin Luther: han ville ursprungligen ta bort Jakobsbrevet från Bibeln. Vem var då Jakob, och varför motsatte sig Luther hans lära?

Jakob, kallad ”Den Rättfärdige” och ”Jesu broder” (eftersom han stod nära honom), sägs ha varit en av Jesu lärjungar (al-Hawariyyun) och den som tog över ledarskapet över de troende efter att Jesus lyftes upp till himlen. Han hade alltså samma roll som Abu Bakr al-Siddiq efter Profetens Guds frid och välsignelse vare över honom död. ”Jakob den Rättfärdige” på hebreiska lyder: Ya’acob Tzadik och han skulle således kallas Ya’qub al-Siddiq på arabiska, vilket tycks vara en intressant tillfällighet med tanke på de andra likheterna de två männen emellan.

Jakobs lära skiljde sig åt väldigt mycket från Paulus. Den senare, som aldrig träffade Jesus och brukade förfölja de kristna, hävdade nämligen att man inte behövde följa Gamla Testamentets lag för att kalla sig troende. Man kunde därför äta griskött, låta bli att omskära sig, och så vidare. Jakob, som till skillnad från Paulus kände Jesus och var en av hans lärjungar, protesterade mot denna lära och hävdade att man, såsom muslimer idag säger, måste följa Guds lag. Jakob blev biskop i Jerusalem-kyrkan och fortsatte att leda de troende tills Jerusalems fall under romarna.

Eftersom Jerusalem-kyrkan inte lyckades stå emot romarnas härjningar kunde Paulus lära få övertaget och dominera ända tills Gud sände en ny profet i form av Muhammed Guds frid och välsignelse vare över honom, som återupprättade Jesu, Jakobs och Jerusalem-kyrkans sanna lära. Så varför ville då Luther att man skulle sluta läsa Jakobsbrevet? Därför att Luther förfäktade idén om sola fide, det vill säga ”tron allena”. Detta, som är grundat på Paulus påståenden, går ut på att en troende inte behöver utföra goda gärningar för att uppnå frälsning, och eftersom han var medveten om att Jakobsbrevet, i vilket Jakob menar att de troende visst behöver utföra goda gärningar, motsäger denna idé tyckte han att det kunde avlägsnas från Bibeln.

Jakobsbrevet blev dock kvar i Bibeln och fortsätter att vittna om motsättningen mellan Jesu lära och Paulus innovationer.


Källor:

BBC
al-Jazeera
Haaretz
Biblestudy.org