Under de sista timmarna av den gångna veckan, det vill säga igår söndag kl tio på kvällen, sändes ett intressant program på SVT 2 som berör hela mänskligheten, men som torde vara av särskilt intresse för muslimer av en specifik anledning.

Programmet ifråga, Lön utan jobb, är en österrikisk produktion och går att se här. Dokumentären behandlar medborgarlön eller baslön som det också kallas. Detta är en idé som det talats allt mer om på senare tid i och med att automatiseringen av många jobb (där robotar och maskiner väntas utföra allt fler arbetsuppgifter) riskerar att ställa många lönearbetare utan jobb. Många ser detta som en möjlighet eftersom en sådan utveckling, där robotar gör jobbet åt oss, kan skapa förutsättningar för mer fritid utan att vi måste offra vår välfärd. Det är ett scenario där vi får äta kakan och behålla den; där ekonomin förblir intakt samtidigt som antalet arbetstimmar minskar. En förutsättning för detta är att vi inför en baslön, där alla garanteras försörjning.

Som muslim kan det vara extra intressant att sätta sig in i debatten eftersom baslön var något som utdelades av den andra kalifen Omar ibn al-Khattab redan för 1400 år sedan.  I dokumentären får man se hur det fungerar i det oljerika Alaska, där till och med barnen i delstaten får mottaga pengar i egenskap av medborgare, och faktum är att även Omar ibn al-Khattab utdelade en baslön till barnen i det dåvarande Medina. Alla barn som åt fast föda utdelades en baslön, vilket fick till effekt att många mödrar försökte lära sina barn att äta fast föda i förtid. När Omar upptäckte detta kände han medlidande för dessa barn och proklamerade att alla, oavsett om de ammades eller kunde äta fast föda skulle få ta del av samhällets rikedom. Det är på grund av åtgärder som denna som Omars namn blev synonymt med rättvisa i den muslimska världen.

Med detta inte sagt att det skulle vara islamiskt korrekt att införa baslön idag, detta är något som måste diskuteras och eventuellt prövas. Världen har förändrats sedan Omars tid och dagens människor måste hitta lösningarna som fungerar bäst för oss. Men vi som muslimer kan vara stolta över att redan den andre kalifen var så öppensinnad och nytänkande att han vågade experimentera med olika ekonomiska åtgärder. Det är även välkänt att han införde reformer vad gäller beskattning och markägande, men det får vara föremål för en annan artikel.


Källa:
hayatussahaaba.wordpress.com