Under den gångna veckan dömde den internationella brottsdomstolen i Haag den tidigare serbiske armébefälhavaren Ratko Mladic till livstids fängelse för folkmord på muslimer i Bosnien. Han genomförde bland annat mordet på cirka 8000 muslimer i staden Srebrenica under sommaren 1995 mitt framför näsan på holländska fredsbevarande styrkor. En av de holländska soldaterna har vittnat om hur Mladic motiverade sitt dåd:

[Mladic berättade] att han inom tio års tid skulle befinna sig i Nederländerna för att skydda holländarna mot muslimer och andra rasfrämlingar.

Med andra ord: hans dröm var att rensa Europa från muslimer. Mladic sitter idag i fängelse och kommer aldrig komma ut, men vi ser att andra aktörer – politiker, debattörer, terrorister – tagit upp stafettpinnen och sprider samma idéer. I lördags hörde vi hur SD-politikern Martin Strid ifrågasatte muslimers mänsklighet:

Det finns en skala från noll till hundra. I den ena änden av den skalan är man hundra procent fullt ut människa, human. I den andra änden är man hundra procent ”mohammedan”. Alla muslimer finns någonstans på den skalan. Är man IS är man ganska nära att vara 100 procent ”muhammedan” Är man ex-muslim har man kommit ganska långt i att bli fullt ut människa.

Det är sådan retorik som skapar en person som Ratko Mladic. Han ifrågasatte aldrig muslimernas mänsklighet, utan det som fick honom att mörda muslimer var föreställningen att islam inte hör hemma i Europa. Därför är det viktigt att man bemöter det påståendet med fakta. Islam och muslimer har i hundratals år varit en naturlig del av denna kontinent. För att citera från vår egen Om oss-flik:

Muslimsk närvaro i Europa är inte ett nytt fenomen. Portugal, Spanien, Italien och Balkan är områden vars historia till vissa delar präglas av islam. Men även nordligare regioner som har en viktig historisk koppling till vårt eget Sverige – Baltikum, Polen, Ukraina – har, eller har haft, en betydande muslimsk befolkning. Så Europa och islam står inte i ett motsatsförhållande så som vissa främlingsfientliga krafter gärna vill få det till.

Låt därför muslimernas svar på Ratko Mladic och Martin Strid vara en utsträckt hand. Vi svenska muslimer vill bidra till samhället, vi vill vara till nytta och hjälpa till att bygga upp ett starkt och välmående Sverige och Europa. Vi vet att Martin Strid inte representerar våra icke-muslimska grannar, arbetskollegor och studiekamrater. Svenskarna är inte ett rasistiskt folk, det är ett folk som välkomnar flyktingar, bland annat de som flydde från Ratko Mladic. Därför vet vi att Martin Strids idéer inte kommer att få fäste i detta land.


Källor:
The New Yorker
Expressen