Vi här på muslimer.se vill passa på att gratulera vår broder Johannes Anyuru som förra veckan tog emot Augustpriset för 2017 års bästa skönlitterära bok.

Anyurus roman, De kommer att drunkna i sina mödrars tårar, behandlar bland annat muslimers situation i dagens Europa och vi kommer så småningom att recensera boken. Så här beskrivs romanen på förlagets hemsida:

En vinterkväll kliver tre individer som svär trohet till den sönderfallande terrorstaten Daesh in i en bokhandel. En kontroversiell konstnärs framträdande avbryts av ett pistolskott, panik utbryter och samtliga i lokalen tas som gisslan. Men en av de tre angriparna, en ung kvinna som har som uppgift att filma våldet, bär på en hemlighet som kan ändra allt. Under attacken vänder hon sig till en av de andra och viskar: Allt är fel. Vi borde inte vara här. Vi borde sticka.
Två år senare besöker en författare kvinnan på en rättspsykiatrisk klinik. Hon har läst hans böcker och ger honom en bunt papper, där hon har skrivit ner en sällsam berättelse.
Hon menar att hon kommer från framtiden.

I sitt tacktal valde Johannes Anyuru att först och främst tacka Gud med orden alhamdulillah – prisad vare Gud. Det är viktigt för Sveriges muslimer att bidra till samhället; ekonomiskt, kulturellt och politiskt. Vi tjänar Gud genom att tjäna samhället, såsom profeten Josef tjänade Gud genom att tjäna det egyptiska samhället. Genom att bidra till att berika Sveriges litteratur har broder Johannes visat hur man kan göra en kulturinsats utan att kompromissa med den muslimska identiteten. Han är en god förebild för våra ungdomar. Må Gud välsigna honom.

Nedan kan du se hans tacktal i dess helhet: