Juletiden är här. Det är en tid då våra icke-muslimska vänner, grannar och kollegor hamnar i julstämning och sprider glädje och värme omkring sig. Belysningen ute på gatorna, pyntet på arbetsplatserna/skolorna och kakorna som delas ut på olika håll och kanter bidrar till en trevlig atmosfär som vi alla kan uppskatta, och det är alltid kul att se människor glada och lyckliga.

Men samtidigt som många uppskattar att muslimer kan ställa upp och jobba under juldagarna så att andra kan få ledigt sätts det ibland press på muslimer att ta del i firandet av en högtid som trots allt inte är deras. Om man väljer att inte fira jul blir man betraktad som udda och märklig. Därför kan det vara på plats att i denna artikel förklara varför muslimer inte firar jul.

  • Våra högtider har bestämts av Gud. Ordet ”muslim” betyder ”den som underkastar sig Gud”, vilket innebär att livet, med dess vardag och dess festtillfällen, är inordnat efter den vägledning som Gud givit oss. Våra högtider är inte utvalda på godtycklig basis, utan baserat på uppenbarelse från Gud. När profeten Muhammed kom till Medina upptäckte han att människorna där hade sina olika högtider, och han förklarade då att Gud har ersatt dessa högtider med något bättre, nämligen Eid al-Fitr och Eid al-Adha.[1] Därför firar inte muslimer andra högtider än sådana som godkänts av Gud.
  • Julen går ut på att fira att Gud föddes in i vår värld i form av Jesus. Muslimer tror inte på att Gud är en människa, inte heller att Han har en födelsedag. Därför går det emot muslimens tro att fira Guds födelsedag, varför han eller hon inte kan delta i julfirandet.
  • Men julen är inte bara en kristen högtid, den har även hedniska rötter, vilket gör saken ännu värre eftersom en muslim, i egenskap av strikt monoteist, inte kan delta i hedniska högtider.
  • Många menar att julen, så som den firas i Sverige, är en sekulariserad högtid. Även om det kan finnas en viss sanning i detta ändrar inte det på faktumet att de flesta i världen förknippar julen med kristendomen. Det stämmer inte att den är till fullo en sekulariserad högtid, men även i dess sekulariserade form är julen inte förenlig med islams principer eftersom den i mångt och mycket handlar om krass kommersialism. Detta är något som en muslim inte bör bidra till då livet bör handla om mer än att konsumera varor, vilket tyvärr tycks vara livets mening för många i vår del av världen.

 

[1]: Sunan Abu Dawud, hadithen autentisk enligt al-Albani.