Förra veckan möttes vi av nyheten att Muhammad Mustafa al-Azami gått bort. Han var en unik personlighet i vår ummah som kombinerade traditionell muslimsk och västerländsk utbildning och han är någon vi alla kan inspireras av.

Han föddes i Mau, Indien år 1930 och studerade vid Dar al-Uloom i Deoband (Indien), al-Azhar (Egypten) och Cambridge (England). Därefter undervisade han vid såväl al-Saud-universitetet i Saudiarabien som Oxford, England och Princeton, USA (bland annat).

Muhammad Mustafa al-Azami var specialist på vetenskaperna kring Profetens hadither och bevarandet av Koranen. Hans främsta bedrift var att bemöta västerländska teorier som ifrågasätter den traditionella muslimska synen på bevarandet av islams texter. I boken On Schacht’s Origins of Muhammadan Jurisprudence tillbakavisar han framgångsrikt den tysk-amerikanske orientalisten Joseph Schachts kritik mot hadith-litteraturens integritet. I den lättillgängliga boken The History of the Qur’anic Text from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments  jämför han hur Bibeln och Koranen bevarades, för att på så vis bekräfta det Gud sade i Koranen:

Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den! [Koranen 15:9]

1980 mottog han Kung Faisal-priset i islamiska studier.

Muhammad Mustafa al-Azami dog den 20:e december. Vi ber Gud att Han omsluter honom i Sin nåd.

Källa: Wikipedia