Den 21:a februari är det 53 år sedan Malcolm X sköts ned av extrema svartnationalister under ett tal. Med anledning av detta vill vi påminna våra läsare om denne store mans liv och gärning, må Gud vara nådig över honom.

Vi har tidigare berättat om hur Malcolm, som tillhörde en extrem kvasi-muslimsk sekt där vita människor betraktas som onda av naturen – lämnade denna rasistiska ideologi efter att ha utfört den islamiska pilgrimsfärden där han stötte på muslimer av alla etniciteter och färger. Detta fick honom att anamma islams universella och sanna budskap.

Som ung man, offer för det amerikanska rasistiska samhället, slog han in på en kriminell bana och hamnade i fängelset. Där förändrade han sitt liv efter att ha kommit i kontakt med så kallade Nation of Islam, en nationalistiskt sekt med islamiska inslag. När han kom ut från fängelset blev han en aktivist som kämpade för  de svartas rättigheter, och när han så småningom konverterade till ortodox islam, fortsatte han sin kamp för människors lika värde fram till sin död.

Tack vare Gud, och därefter tack vare hans självbiografi, har uppemot tusentals västerlänningar konverterat till islam efter att ha inspirerats av hans berättelse, i synnerhet efter att den filmatiserades av regissören Spike Lee. I följande klipp ser vi hur han i filmen, spelad av Denzel Washington, utför pilgrimsfärden:

Ni kan köpa hans självbiografi här.