I nordamerika har kreativa och drivna muslimer dragit igång ett strålande initiativ som Europas muslimer kan och bör inspireras av. Det rör sig om ett projekt som fått namnet Muslim Inter-Scholastic Tournament (MIST).

MIST går ut på att unga gymnasiestuderande muslimer får möjlighet att pröva sina kunskaper och talanger inom en rad olika områden – allt från koranrecitation och islamisk kunskap till idrott och olika konstformer såsom bildkonst och litteratur. Ett underbart sätt att locka fram och uppmuntra muslimska talanger!

Projektet drog först igång i Chicago, men idag anordnas tävlingar över hela nordamerika, i städer som Toronto, New York, Atlanta, Houston och så vidare. För mer information om MIST, besök deras hemsida.

Detta är inte bara ett sätt för muslimska talanger att komma till ytan, det är dessutom ett bra tillfälle för muslimer att mötas och knyta kontakter.

Vi ber Allah att Han välsignar detta projekt och hjälper Europas muslimer att ta efter sådana konstruktiva initiativ.

Lyssna på en intervju med Ziyad Dadabhoy, en av projektets grundare, där han berättar mer om vad MIST handlar om: