Vi har tidigare skrivit om Mizniz.se som är en portal för Sveriges muslimer där företagare kan registrera sitt företag och synliggöra sina tjänster och produkter för andra. Att muslimer vill stödja andra muslimska företagare är något fantastiskt fint och ett bra sätt att stärka oss själva som en minoritet i Sverige!

Hemsidan är under ständig utveckling och det finns nu en ny funktion för jobbannonser. Så här beskriver de den nya funktionen:

Nu kan du söka jobb via Mizniz!

Mizniz.se kan du se vilka jobb som är ute samt sålla ut tjänsterna i enlighet med den kategori du eftersöker!

I linje med denna nya funktion skall alla  arbetsgivare/bemanningsföretag registrera sina tjänster i Mizniz (Kostnadsfritt) innan de läggs upp i kompetensportalen.

Detta för att jobben skall vara lättöverskådliga för samtliga användare och enklare att hitta.

Mizniz.se/Sökjobb