Snart är det val igen i Sverige och medan många politiska frågor är uppe på tapeten har strålkastaren i mångt och mycket riktats mot islam och muslimer. På senare tid har vi sett starkt kritiska (och många gånger vinklade) publiceringar från svensk media vad gäller hijab, böneutrop, islamiska skolor, ”sharia-poliser” och till och med  den nyligen avslutade fastan under ramadan. Det rapporteras om en ökning i stödet för SD samtidigt som vi bevittnar en framväxt av ytterligare ett högerpopulistiskt parti.

Muslimer i Sverige är med andra ord under stor press från många olika håll idag. Hur ska då muslimer agera och reagera under rådande klimat? Och är det viktigare än någonsin att muslimer deltar i politiken eller bör vi tvärtom hålla oss undan? Dessa är avgörande frågor i dagens samhälle som varje vuxen muslim bör ta ställning till.

Det stundande valet i september har skapat ett dilemma för muslimerna i Sverige; interna diskussioner har uppstått kring röstdeltagande där vissa anser att man som muslim inte bör rösta och andra anser att man ska vara med och påverka. Muslimerna brottas mellan att ge legitimitet till ett sekulärt styre vars politik ofta inte överensstämmer med islamiska värderingar eller att inte slösa bort den enda riktiga chansen att få inflytande i en allt mer fientlig atmosfär. Häri ligger en del av dilemmat. Även om vissa av islams principer överensstämmer med högern (exempelvis vissa moraliska värderingar) och andra med vänstern (vissa sociala värderingar) så står islam och dess föreskrifter över de ideologier som högern och vänstern representerar.

Många anser även att de flesta av dagens partier motarbetar islam snarare än att vara inkluderande och inbjudande, många muslimer känner helt enkelt att det inte finns något parti som representerar dem tillräckligt bra. Det har i sin tur lett till bristande förtroende för partierna och politikerna; allt detta har bidragit till spridning av osäkerhet där en ganska stor minoritetsgrupp inte vet om det överhuvudtaget är värt att delta i politiken.

För att underlätta för de som är osäkra är det viktigt att ta en titt på vad de lärda i islam säger om att rösta i ett icke-muslimskt land. I nedanstående videoklipp ser vi imam Omar Suleiman och imam Suhaib Webb besvara den här frågan. Imam Omar Suleiman refererar till en konferens som hölls i Montreal, Kanada där lärda från olika delar av världen bjöds in för att diskutera den här frågan. Svaret som de kom fram till är att det är OK att stödja en kandidat vars åsikter skiljer sig från dina egna om det är för allmänhetens bästa, det är däremot inte OK att stödja åsikterna i sig. Omar Suleiman kopplar det här svaret till berättelsen om profeten Josef i Koranen där Josef tog upp en roll som minister i Egypten som då inte styrdes i enlighet med Guds lagar. Omar Suleiman påpekar att det betyder inte att Josef stödde dåtidens ledaren i trosfrågor. Det är alltså enligt dessa lärda inga problem att delta i den politiska processen, så länge det finns grundliga skäl till valdeltagande och du har dina islamiska värderingar och åsikter intakta.

Sheikh Abdurrahman Salah al-Mahmood fick frågan av muslimer i Frankrike. Han gav ut ett utlåtande där han menar att en muslim i normala fall inte bör rösta i ett system som styrs med värderingar som går emot islam. Han tillägger dock att om de lärda anser att det ligger i muslimernas intresse att delta och rösta i ett sådant system så ska det vara tillåtet.

Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid är av åsikten att det är fel att rösta om det gäller saker vars utgång inte har någon effekt på muslimerna eller om alla kandidater är lika onda eller har samma attityd gentemot muslimerna. Han menar dock att det ligger i muslimers intresse att rösta om det leder till att avvärja skadliga effekter på muslimerna, det kan man exempelvis göra genom att rösta på den minst dåliga kandidaten. Al-Munajjid avslutar med att säga att det är viktigt att jämföra fördelarna och nackdelarna och ta sitt beslut därefter, ingen bör heller stämpla den som väljer att rösta som en stödjare av kufr (otro) då de gör det i muslimernas intresse.

Oavsett vad du beslutar dig för och vilken åsikt du anammar är det viktigt att du gör ditt val med eftertänksamhet och medvetenhet om konsekvenserna av ditt beslut. Det är även viktigt att respektera de med andra åsikter och  föra diskussionerna på ett lugnt och sansat sätt. Detta ligger i allas intresse oavsett åsikt.


 

Källor:
Islam.stackexchange.com
Islamqa.info