De senaste åren har flera muslimska videobloggar (så kallade vloggar) poppat upp, där bröder och systrar delar med sig av sina erfarenheter som muslimer i väst och på så vis normaliserar islam och ingjuter självförtroende i unga muslimer. Eftersom det mesta man får ta del av i underhållningsväg är producerat av icke-muslimer som inte delar islams värderingar och där mycket oislamiskt förmedlas är det viktigt att det finns ett alternativ för unga muslimer som söker underhållning som riktas till just dem: av muslimer, för muslimer.

I denna artikel listar vi fem vloggar primärt för bröder. Även systrar kan ha nytta av dessa vloggar, men nästa vecka kommer en kvinnlig gästskribent att lista fem vloggar som riktas till systrar. Alla dessa är på engelska; förhoppningsvis kommer vloggar på svenska att produceras i framtiden, in sha Allah. Viktigt att notera är att dessa vloggar inte bör betraktas som en källa till islamisk kunskap. Vloggarna diskuterar visserligen islamiska teman och påminner sina tittare om Gud och islam, men det vi har att göra med är underhållning, inte kunskapsproduktion, och precis som med allt annat finns det både bra och dåligt innehåll. Bara för att vi listar dessa vloggar betyder det inte att vi håller med om allt, men som ett substitut till annan underhållning fyller det ett syfte. Nu till listan:

För bröder

  • Faisal.  Broder Faisal är en ung entreprenör med ett eget klädmärke. I vloggen brukar han och hans gäster diskutera islamisk livsstil, företagande, träning och annat som de flesta kan relatera till.
  • Strong Believers. Denna vlogg har skapats av två bröder som försöker inspirera muslimer att bli produktiva, disciplinerade och framgångsrika. Namnet är baserat på den berömda hadithen (som finns i Sahih Muslim) som säger att en stark troende är bättre och mer älskad av Gud än den svage (även om det finns gott i båda).
  • Musa Adnan. Denna vlogg tillhör sonen till Adnan Rashid, som är berömd för sina dawa-aktiviteter i England. Här diskuteras både dawa och annat som rör muslimer i väst. Denna vlogg är gjord i samma anda som Faisals.
  • Mohammed Hijab. Denna vlogg tillhör en ung engelsk muslim som brukar göra dawa i Hyde Park i London. Vi har tidigare intervjuat honom.
  • Ali Dawah. Detta är en populär YouTube-profil som diskuterar allt mellan himmel och jord. Han ägnar sig även åt journalistik och intervjuer.

Nästa vecka kommer vi, som sagt, att lista fem vloggar som riktar sig till systrar, in sha Allah.