Muslimer i tiden

Om oss

Muslimsk närvaro i Europa är inte ett nytt fenomen. Portugal, Spanien, Italien och Balkan är områden vars historia till vissa delar präglas av islam. Men även nordligare regioner som har en viktig historisk koppling till vårt eget Sverige – Baltikum, Polen, Ukraina – har, eller har haft, en betydande muslimsk befolkning. Så Europa och islam står inte i ett motsatsförhållande så som vissa främlingsfientliga krafter gärna vill få det till.

Men även om vår svenska historia har sin egen beskärda del av kontakter med islam – vikingarnas handel med araber; Karl XII:s vistelse i Ottomanska riket – är det utan tvivel så att muslimernas tillvaro som medborgare i detta vårt land måste betraktas som något färskt.

Detta innebär att den nuvarande generationen svenska muslimer, vare sig vi vill eller inte, tvingas axla rollen som pionjärer. Vi måste bidra till att skapa goda förutsättningar för muslimer att bli en naturlig del av detta samhälle, på ett sätt som är till gagn för oss alla.

Denna webbpublikation är ett led i detta. I avsaknad av en plattform där vi som muslimer får möjlighet att göra vår röst hörd kommer det att pratas en hel del om oss och väldligt lite med oss. Därför behövs en plats där vårt eget perspektiv får möjlighet att presenteras.

Olika försök till ett svenskt muslimskt magasin har funnits tidigare. Salam och Minaret är två exempel på relativt kortlivade publikationer. Den teknologiska utvecklingen, med internet och webbloggens tillblivelse, gör det enklare för svenska muslimer att starta nya liknande initiativ. På muslimer.se kommer vi att samla olika muslimska perspektiv kring dagsaktuella samhällsfrågor.