Som svar på Guds kallelse har närmare två  miljoner muslimer av alla färger, språk och bakgrunder samlats från hela världen i den största årliga mänskliga sammankomsten på jorden. De hjälper varandra i att försöka uppnå rättfärdighet och gudsmedvetenhet.

Pilgrimerna anländer idag till Mina för att tillbringa dagen och natten där för att sedan fortsätta vidare till Arafah-berget efter gryningen på måndag, den nionde av Dhu al-Hijjah, som är den viktigaste ritualen i pilgrimsfärden.

Se de fantastiska bilderna från de heliga platserna i Mecka och Medina:

 • Den heliga moskén, den förste moskén som byggdes på jorden
 • Staden Mecka som är Gud och Hans sändebud kärast
 • En härlig välkomstceremoni av pilgrimerna på flygplatsen
 • Hajj är den femte pelaren i islam som är avsedd för att rena den troende från synder
 • Hajj medför omfattande förlåtelse och belöningen är paradiset
 • "Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den." [Koranen 3:97]
 • Hajj påminner om Domedagen när alla människor kommer att stå jämlika inför Gud
 • Muslimerna visar tacksamhet gentemot sin Herre
 • Pilgrimerna samlade i Mina enligt ritualer som hör till vallfärden
 • En av flera kartor som hjälper pilgrimerna att orientera till rätt plats
 • Sjukvårdare tar hand om sjuka pilgrimer
 • Kameraövervakning för att bevara ordningen och säkerheten
 • Pilgrimerna skyddar sig mot värmen i den stora sammankomsten
 • Polismannen tar av sig sina skor för att ge till en äldre kvinna som har tappat bort sina skor
 • Snabbtåget som rullar mellan Mecka och Medina