Sedan Danmark nyligen förbjudit kvinnor att bära heltäckande slöja har vissa, som vanligt, försvarat inskränkningen mot kvinnors frihet genom att påstå att kvinnor med niqab tvingats bära denna klädsel. Detta är ett komiskt påstående i ljuset av faktumet att det finns fler länder och samhällen som förbjudit niqab och hijab under 1900-talet än vad det finns länder där klädseln är påbjuden. Föreställningen att niqab eller hijab skulle vara ”symbolen för tvång” står alltså i strid med verkligheten. Symbolen för tvång är i själva verket den franske beväpnade polismannen som tvingade en kvinna att klä av sig sin burkini.

Men hur ser det ut i Danmark? Är kvinnorna som bär niqab tvingade av sina fäder eller bröder? Forskning visar att så inte är fallet överhuvudtaget:

Till att börja med är en stor del av kvinnorna som bär niqab i Europa västerländska konvertiter. I en dansk studie kom man exempelvis fram till att omkring hälften av de mellan 150 och 200 kvinnor som bar ansiktsslöja i landet var ”etniska danskar” födda i Danmark. De har alltså inte fötts in i en familj eller kultur med starka normer om att bära ansiktsslöja. Andra europeiska studier visar att även bland dem som är födda i Mellanöstern – eller har föräldrar som är det – är det många som vuxit upp i familjer där man aldrig tidigare burit niqab. Själva valet tycks också ofta vara väl underbyggt. Ett typiskt svar är att beslutet fattades efter en lång individuell tankeprocess, inte för att traditionen påbjöd plagget.

Nästa gång någon påstår att kvinnor påtvingats niqab, hänvisa till forskningen.


Källa: Axess Magasin och Köpenhamns universitet