De lärda i Egypten är enade och ense med andra lärda i den muslimska världen att betrakta ”Brödraskapet” som en terroristgrupp och bekräftar att muslimer runt om i världen ska samarbeta för att utplåna denna sekt, då sekten är grunden till dagens terrorism och alla andra terrorsekter som tillskriver sig islam härstammar från den i vår moderna tid.

Fatwa kommittén i Egypten och Saudiarabien bekräftade också att terrorsekten inte representerar tillvägagångssättet som finns för en korrekt tillämpning av religionen islam. De följer sina ohövliga partipolitiska mål i strid med religionen islam. De har dolda agendor för att splittra muslimer och slå samhällen i spillror. De utnyttjar religionen och kännetecknas av uppvigling, våld och terrorism. De betonar också att detta uttalande är ett fördömande och det slutgiltiga för denna sekt i historien som är på väg att gå upp i rök. Varje samhälle måste ta sitt ansvar och förbjuda sekten, ta över deras tillgångar och kväva de organisationer som har kopplingar till dem.

Utlåtandet har stor betydelse och kommer från tunga och topp lärda i två av den muslimska världens stormakter och kom mycket väl till pass. De båda förklarade sekten vilsen efter att ha utarbetat alla egenskaper hos den förbjudna terrorsekten som kränker islam och muslimer, eftersom gruppen har alltid som mål att dela samhällen och sprida kaos, och att upphetsa medborgarna till upplopp och våld är en integrerad del av terrorsektens strategi.

Denna sekt finns och existerar i Sverige och i stora delar av världen, därför måste muslimer vara vaksamma för att inte hamna i händerna på denna fördömda terrorsekt. Idag finns gruppen uppdelat i olika förgrenar som terroriserar oskyldiga människor och saboterar för muslimer. De organiserar sig och inrättar företag och föreningar för att uppnå sina egna intressen som inte har något att göra med islam, utan har som mål att destabilisera samexistens i världen.

Vi ber Allah, den Allsmäktige, skydda oss från villfarelse och vägleda oss till sanningen samt ge oss rätt förståelse för den ädla Koranen och Profetens tillvägagångssätt!


Källor:
Alarabiya.net
English.alarabiya.net