Hon var en av de första kvinnliga lärarna i islam och en av få kvinnor på sin tid som kunde läsa och skriva. Hon hjälpte ideellt till att utbilda muslimska kvinnor. En av hennes studenter var Hafsa, dotter till Omar ibn al-Khattab, och en av den ädla Profetens ﷺ  fruar.

Hon var den första kvinnan som drev och styrde marknaden under den andra muslimska ledarens tid, Omar ibn al-Khattab. Hon fick detta uppdrag och mandat av denne rättvise ledare själv. Detta är återberättat av Imam Ibn Hazm.

Hennes namn var Laila bint Abdullah och hon fick smeknamnet ”الشفاء العدوية”, ”Botemedlet mot smitta”. Detta smeknamn fick hon till följd av hennes kunskaper inom medicin och behandling av olika sjukdomar.

Hennes tidiga bidrag
Hon är välkänd i islams tidiga historia och var en av de första kvinnorna som trodde på Profetens ﷺ  budskap och den nya uppenbarelsen. Hon utvandrade med sin man till Abessinien i muslimernas första migration, och sedan utvandrade till Medina.

I en tid när det var få kvinnor som kunde läsa och skriva, fick hon en roll för att utbilda andra. Hon fick uppmuntran och uppskattning av profeten Muhammed ﷺ  som också gav ett hus till henne och hennes son när de anlände till Medina.

Hennes roll som läkare
Under Profetens ﷺ  tid bidrog hon med humanitär hjälp och vårdade de sjuka. Hon var expert på hudsjukdomar och hade erfarenheter och kunskaper i att behandla bland annat eksem som är en inflammation i huden som gör att den blir torr, röd och ofta kliar.

Förvaltning av handeln
Förvaltning av försäljning och inköp är en komplicerad process mellan människor; finansiella affärer och avtal samt upprätthållandet av allmän ordning kräver förståelse och är en uppgift som endast kan hanteras av förnuftiga människor. Laila klarade denna uppgift via sin mentala styrka.

Hennes roll som den främsta ansvariga för marknaden skapade ordning och ledde till en stabil och balanserad ekonomi. Detta uppnåddes tack vare den muslimske ledarens insikter om hennes egenskaper och en medvetenhet om att hon var kvalificerad för sitt uppdrag, vilket gick att härleda tillbaka till Profetens ﷺ  respekt för henne.

Ordning och reda
Uppdraget att förvalta marknaden inbegrep flera aspekter: Tillsyn och kontroll av varor samt inspektion av säljarnas metoder. Upprätthållande av ordningen och förhindrande av fiffel och ohederliga affärer. Hon kände till islams regelverk gällande det rätta sättet att styra och kämpade för att upprätthålla rättvisa mellan tvistande parter vid komplexa affärer. Hon bekämpade likaså förtryck och bedrägeri.

Laila avled efter att ha fullbordat ett väl genomfört arbete, med goda resultat och starkt engagemang. Hon var lärare, läkare och administratör av en komplex marknad. Hon avled år 20 enligt muslimska kalendern som motsvarar 640 enligt den gregorianska kalendern.


Källa: Alarabiya.net