Eid al-Adha är kommen och redaktionen på muslimer.se gratulerar alla muslimer, Eid Mubarak! Ta tillfället i akt och förlåt dina medmänniskor och sprid kärlek till alla under denna stora dag. I år kommer endast ett väldigt begränsat antal pilgrimer att delta i årets muslimska pilgrimsfärd hajj för att minska smittspridningen av Covid-19. Muslimerna utför islams femte pelare, hajj, för att svara på Guds kallelse med de muslimer som samlats där. De hjälper varandra i att försöka uppnå rättfärdighet och gudsmedvetenhet.

Pilgrimerna anländer ikväll till Muzdalifah från Arafah-berget för att tillbringa natten där för att sedan vandra vidare till Mina efter gryningen på Eiddagen, den tionde av Dhu al-Hijjah.

Hajj medför omfattande förlåtelse och belöningen är paradiset – Ta del av underbara bilder på pilgrimerna som söker sin Herres förlåtelse från de heliga platserna i Mecka och Medina. OBS! En del bilder är från tidigare år.

 • Den heliga moskén, den förste moskén som byggdes på jorden
 • Staden Mecka som är Gud och Hans sändebud kärast
 • Pilgrimer håller fysisk distans när de går runt den heliga byggnaden Kaba i den stora sammankomsten
 • Hajj medför omfattande förlåtelse och belöningen är paradiset
 • "Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den." [Koranen 3:97]
 • Hajj påminner om Domedagen när alla människor kommer att stå jämlika inför Gud
 • Muslimerna visar tacksamhet gentemot sin Herre
 • Pilgrimerna samlade i Mina enligt ritualer som hör till vallfärden
 • En av flera kartor som hjälper pilgrimerna att orientera till rätt plats
 • Sjukvårdare tar hand om sjuka pilgrimer
 • Kameraövervakning för att bevara ordningen och säkerheten
 • Hajj är den femte pelaren i islam som är avsedd för att rena den troende från synder
 • Snabbtåget som rullar mellan Mecka och Medina