Efter att Isis besegrats i Mosul ligger nu staden i ruiner och invånarna väntar tålmodigt på att irakiska myndigheterna ska börja bygga upp staden igen. Men befolkningens behov av att återuppta handeln med mat, dagligvaror och råvaror är enorma och likaså behovet att återetablera en stabil ekonomi och infrastruktur. Den irakiska staten är dock inte tillräckligt effektiv med att påbörja återuppbyggnaden av den krigssargade staden.

Detta har lett till att många av invånarna tagit saken i egna händer och börjat bygga upp marknaden i västra Mosul och uppmanar folket att hjälpas åt med arbetet för att så småningom återgå till det normala liv som en gång var. Men det är ingen lätt uppgift de har framför sig. En av de frivilliga arbetarna säger till TV-kanalen Al Arabiya:

Vi är den syriska marknadens butiksägare och smeder. Vi har samlat in 20 dollar från varje butik för att städa upp och har kallat alla butiksägare och smeder att återvända till marknaden. Vi kan återbygga den tillsammans och sedan återgå till arbetet. Myndigheterna gör inget för att hjälpa till.

Det har gått månader sedan återbelägringen av Mosul och sedan dess har väldigt få kunnat gå tillbaka till den västra stadsdelen som är ett område i spillror. Vissa av arbetarna som nu försöker återuppbygga stadsdelen arbetar för väldigt låg lön eller ingen alls.

En annan arbetare säger:

Vi återvände till området i tårar för att börja städa upp bland butikerna utan varken avtal eller krav på lön. Vi har erbjudit oss att hjälpa butikerna med att rusta upp åt dem och som ni ser står dessa män och lyfter bråte med sina egna händer för att myndigheterna är för långsamma.

Nu när arbetet påbörjats hoppas de få hjälp av Bagdad med vattenförsörjning och elektricitet, men mest av allt önskar de att kunderna kommer tillbaka.

Vi har bara begärt från lokala säkerhetsstyrkorna att låta folket släppas in i marknaden igen, nu när det är säkert och tryggt. Vem som helst kan komma och gå utan att komma till skada.

Hur länge det dröjer innan butikerna slår upp dörrarna igen, till doften av rökelser, kryddor och kulinariska maträtter är ännu osagt, men folket är övertygade om att när de får återuppbyggt deras butiker, kan de åter börja bygga upp sina liv.


Källa: English.alarabiya.net