Saudiarabien hör till de mest generösa bidragsgivarna av utvecklingshjälp och ger generösa bistånd till andra länder. Tjänstemän i regeringen för humanitärt bistånd och humanitära frågor undertecknade två projekt för att behandla och bekämpa kolera i Jemen i samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO).

De två projekten syftar till att stödja kolerabehandlingar i Jemen, förbättra behandlingen av misstänkta fall, aktivera infektionsbekämpningspraxis inom hälsoområdet för att minska dödsfallen och spridningen av sjukdomar förorsakat av epidemin. Man arbetar också för att samordna och samarbeta på lokal och internationell nivå inom vattenförsörjning och hygien bland internationella organisationer som verkar i Jemen.

Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman träffade under dagarna i Riyadh, Bill Gates, ordförande för ”Bill and Melinda Gates Foundation”.

Bill Gates i möte med Mohammed bin Salman

Under mötet diskuterade de olika lösningar för att samordna välgörande insatser i avsikt att möta humanitära behov runt om i världen. Bill Gates uttryckte stor uppskattning för den saudiska regeringens intresse för välgörenhetsorganisationer och stiftelser runt om i världen och dess stöd och hjälp till dem som behöver det.


Källor:

Albiladdaily.com
Alarabiya.net
Alarabiya.net