Den heliga månaden dhul-hijjah, det islamiska årets sista månad, är här och börjar imorgon på måndag den 19 juni 2023. Dhul-hijjah har en särställning som vallfärdens månad, och de första tio dagarna i dhul-hijjah tillhör de bästa dagarna på året. Profeten  sade:

Allah tycker om goda gärningar under dessa tio dagar mer än under någon annan dag. Följeslagarna frågade då: ”Inte ens jihad för Allahs sak, Oh Allahs profet?” Profeten svarade då: ”Inte ens jihad för Allahs sak, utom en person som går ut i jihad med sin egendom och sitt liv som insats, utan att återvända med något av dem”. [Rapporterad av al-Bukhari]

De här dagarna är ett utmärkt tillfälle för varje muslim att vända sig till Allah, och söka hans närhet, och anstränga sig och intensifiera utförandet av alla goda gärningar som Allah tycker om under dessa dagar eftersom handlingarna är mer omtyckta och belöningen är mångdubblad. Men det finns även vissa specifika handlingar som man ska försöka utföra under dessa dagar.

Hajj och umrah
Givetvis är bland det bästa man kan göra under dessa dagar att utföra hajj. Den som gör det på ett korrekt sätt och med rätt intention har fullbordat islams femte pelare och fått sina tidigare synder förlåtna.

Hajj 2023 – 1444 H blir lite annorlunda mot tidigare år då bokningen sker via en officiell webbplats som tillhandhålls av Saudiarabien, Nusuk Hajj Platform. I år kommer utländska pilgrimer utgöra 80% av de uppskattade en miljon totala pilgrimer som har fått tillstånd att utföra Hajj.

Pilgrimerna samlas i Mina enligt ritualer som hör till vallfärden

Fasta
Att fasta är en av de bästa gärningar en muslim kan göra, särskild Arafah-dagen (den nionde dhul-hijjah). Profeten blev frågad om att fasta Arafah-dagen. Han sade:

Den stryker bort förra årets och det resterande årets synder. [Rapporterad av Muslim]

Åminnelse av Allah, den Allsmäktige
Det är rekommenderad att komma ihåg Allah och visa tacksamhet extra mycket under dessa dagar.

Kungör för människorna [plikten att fullgöra] vallfärden. De skall komma till dig till fots och ridande på alla slag av snabbfotade riddjur och de skall komma från alla håll och från avlägsna trakter, för att uppleva vad som tjänar till deras uppbyggelse och under de [av alla] kända dagarna uttala Guds namn. [Koranen 22:27-28]

Offra ett djur
Att offra ett djur på offerdagen, vilket är den tionde dagen av dhul-hijjah. Att slakta ett djur för Allahs skull och dela ut en del av köttet till de behövande är en möjlighet för den som har råd, som ett sätt att söka närhet till sin skapare.

Vi som muslimer bör dra nytta av dessa dagar genom att lyda Allah och söka Hans välbehag, komma ihåg Honom och visa tacksamhet. Må Allah acceptera våra goda gärningar och förbarma sig över oss, amin!


Källa: Saaid.net