Nu när ramadans fastedagar nått sitt slut och Eid är kommen, vill vi på muslimer.se gratulera alla och önskar en glad Eid med nära och kära. Vi vill också påminna om några viktiga islamiska aspekter att ta med sig inför denna högtid.

 • Dagen av eid är en dag av glädje
  Anas bin Malik sade: När Allahs sändebud Guds frid och välsignelse vare över honom anlände till Medinah roade de sig i två dagar. Han sade: ”Vad är det för dagar?” De svarade: ”Vi brukade roa oss i dessa dagar på den hedniska tiden.” Då sade Allahs sändebud Guds frid och välsignelse vare över honom : ”Allah har ersatt dessa med något bättre; Adha-dagen och Fitr-dagen.[1]
 • Göra sig ren och klä sig fint
  Att göra ghusl (renhetsbad) inför eidbönen är en föreskriven sunnah och likaså att klä sig fint. Malik rapporterade i sin ”al-Muwatta” i en autentisk berättarkedja: ”Ibn Omar brukade bada på dagen av fitr innan han gick ut till böneplatsen.[2]Ibn Abi-Dunya och al-Bayhaqi har rapporterat med en autentisk berättarkedja att: Ibn Omar tog på sig sina bästa kläder i samband med eidbönerna.[3]
 • Äta ett udda antal dadlar före eidbönen
  Ibn Omar sade: ”Profeten Guds frid och välsignelse vare över honom gick inte ut på Fitr-dagen förrän han hade ätit ett udda antal dadlar.”[4]Detta är en väldigt rekommenderad sunna, eftersom det förstärker det faktum att det är förbjudet att fasta denna dag och det demonstrerar att fastan avslutats. Finns inga dadlar i huset kan man äta eller dricka något valfritt tillåtet.
 • Göra Takbir (Allahu akbar) fram till platsen för eidbön
  På eid är det sunna att man gör takbir från och med att man går hemifrån tills att man kommer fram till böneplatsen. [5] Det skall dock påpekas att enstämmig takbir inte hör till sunnah, utan var och en ska göra takbir enskilt[6].
 • Det är sunnah att promenera till eidbönen (om det är möjligt).[7]
 • Att ta olika vägar till- och från böneplatsen
  Det är sunnah att man tar en annan väg tillbaka från eidbönen, än den man tog sig dit.[8]
 • Den föreskrivna sunnan för eidbönen
  Eidbönen ska förrättas efter soluppgången (shuruq). Den skall utföras utan böneutrop och iqamah. Eidbönen består av två raka, varav första har sju takbirat (säga Allahu akbar) och den andra har fem takbirat. Aisha (må Allah vara nöjd med henne) sade: ”Vid bönerna av fitr och adha gjorde Allahs sändebud Guds frid och välsignelse vare över honom sju takbirat i första raka och fem i den andra.”[9]
  För imamen är det sunna att recitera kapitel al-A’la i första raka och al-Ghashia i andra[10] eller Qaf i första och al-Qamar i den andra.[11] Efter bönen hålls en predikan.
 • Kvinnor ska närvara vid eidbön
  Det är starkt rekommenderat att kvinnor närvarar vid eidbönen. Menstruerande kvinnor bör dock undvika själva böneplatsen. Umm Atiyyah (må Allah vara nöjd med henne) sade: Unga kvinnor som precis har mognat, skygga jungfrur och menstruerande kvinnor – de skall alla gå ut [till eidbönerna] och beskåda godheten och de troendes bön. Vad gäller de menstruerande kvinnorna skall de undvika böneplatsen.[12]
 • För den som missar eidbönen
  För de som missar eidbönen med muslimerna är det önskvärt att ta igen den och den ska utföras som den är.[13]
 • Gratulationshälsningar
  Det är en uppmuntrad sunnah att hälsa varandra med gratulationer och säga:
  Taqabbal Allahu minna wa minkom.
  – Må Allah acceptera från oss och från er.[14]

Slutligen vill vi  gratulera alla muslimer på Eid al-Fitr! Vi ber Allah att acceptera muslimernas goda handlingar och låta oss växa i  godhet inför nästa ramadan – Aameen!


Källor:

Islamqa.info

 1. Sahih Sunan Abi Dawud.
 2. Zad-ul-Muad (1/442).
 3. Fath-ul-Bari (2/51).
 4. Sahih al-Bukhari.
 5. Ad-Daraqutni med autentisk berättarkedja. Ibn ´Umar gjorde takbir högt på fitr- och adhadagarna tills han kom fram till böneplatsen. Sedan fortsatte han tills imamen kom, varefter han gjorde takbir med hans takbir.
 6. Alifta.net
 7. Tirmidhi, som sade att hadithen är god. Ali sade:”Det är Sunnah att promenera till eidbönen.
 8. Al-Bukhari. Djabir sade: ”Profeten gick olika vägar på eid-dagen”.
 9. Sahîh Sunan Abî Dâwûd. Aisha (radhiya Allahu anha) sade: ”Vid bönerna av fitr och adha gjorde Allahs sändebud Guds frid och välsignelse vare över honom sju takbirat i första raka och fem i den andra.”
 10. Sahih Sunan Ibn Majah. An-Numan bin Bashir (radiyallahu anhu) sade: ”Vid eidbönerna läste Allahs sändebud ”al-A´la” och ”al-Ghashiyah”.

 11. Sahih Muslim. Ubaydullah bin Abdillah bin Omar bin al-Khattab frågade Abu Waqid al-Laythi: ”Vad läste Allâhs sändebud Guds frid och välsignelse vare över honom under adha- och fitr-bönerna?” Han svarade: ”Han läste ”Qaf” och ”al-Qamar”.

 12. Sahih Sunan Abi Dawud.
 13. Den stående kommittén för akademisk forskning och utfärdande av domar, 9/306
 14. al-Djawhar an-Naqî (3/320).