Den islamiska kalendermånaden muharram är den månad med vilken muslimerna startar det nya året. Den är en av de fyra heliga månaderna som Allah talar om i den ädla Koranen:

Antalet månader är tolv enligt Guds dekret – vilket Han fastställde den dag då Han skapade himlarna och jorden. Av dem är fyra helgade; detta är [Guds] evigt sanna lag. Vanhelga därför inte dessa [månader] till skada för er själva. [Koranen 9:36]

De heliga månaderna är: muharram, som utgör den första månaden och starten på den islamiska kalendern. Rajab, som är den sjunde månaden på året, dhul-Qa’dah och dhul-Hijjah, den elfte respektive den tolfte månaden. Det som menas med att månaderna är heliga är två saker:

  1. Det är förbjudet att kriga under dessa månader, förutom om fienden inleder striderna.
  2. Det är allvarligare att begå synder under dessa månader.

Månaden muharram har vissa särdrag som beskrivs mer detaljerat nedan:

Fastan under muharram

Den ädla Profeten ﷺ sade:

Den bästa fastan efter fastan i ramadan är fastan i Allahs månad – den ni kallar muharram. Den bästa bönen efter den obligatoriska är nattbönen. [Sahih Muslim]

Hadithen betyder inte att man endast kan få den utlovade belöningen om man fastar under hela månaden muharram. Tvärtom blir man belönad för varje enskild fastedag under denna månad. Därför bör man utnyttja detta tillfälle så mycket man bara kan.

Ashurah-dagen

Enligt följeslagaren Ibn Abbas fann Profeten ﷺ vid sin utvandring till Medina att judarna där brukade fasta den tionde dagen i muharram. De sa att det var denna dag Gud räddade profeten Moses och hans följeslagare och dränkte Farao i havet.

När han hörde detta från judarna sade Profeten ﷺ  :

Jag är mer berättigad att följa Moses än ni. Således fastade han under den dagen och han beordrade att det skulle fastas då. [al-Bukhari & Muslim]

Ibn Abbas återberättade att Profeten ﷺ sade:

Jag förväntar mig att Allah kommer att stryka ut synder från det gångna året och det efterkommande. [Sahih Muslim]

Enligt sunnah är det rekommenderat att föregå eller efterfölja fastan under Ashurah-dagen med annan fastedag. Det betyder att man bör fasta två dagar; antingen den nionde och tionde muharram eller den tionde och elfte.

Det finns vissa historier och missförstånd om Ashurah som har lyckats nästla sig in i de okunnigas sinnen, men som inte har något stöd i de autentiska källorna. En felaktig sed relaterad till denna månad är att hålla sorgeceremonier och gråta till minne av Profetens barnbarn, Hussains, martyrdöd. Dessa och andra liknande påhitt är totalt grundlösa och de traditioner som man refererar till när det gäller dessa är inte värda att sätta tro till.


Källa: Islamqa.info