Vi befinner oss nu i den islamiska månaden Rajab, som är en av de heliga månaderna. Allah säger:

Antalet månader är tolv enligt Guds dekret – vilket Han fastställde den dag då Han skapade himlarna och jorden. Av dem är fyra helgade; detta är [Guds] evigt sanna lag. Vanhelga därför inte dessa [månader] till skada för er själva.

[Koranen 9:36]

De heliga månaderna är: Rajab, som utgör den sjunde månaden på året; Dhul-Qa’dah och Dhul-Hijjah, den elfte respektive den tolfte månaden; samt Muharram, den första.

Det som menas med att månaderna är heliga är följande två saker:

  1. Det är förbjudet att kriga under dessa månader, förutom om fienden inleder stridigheterna.
  2. Det är mer allvarligt om man syndar under dessa månader.

Bland vissa muslimer råder en föreställning om att det är påbjudet att fasta under denna månad, eller att man bör ägna vissa specifika nätter under denna månad åt bön. Detta är en omstridd föreställning, och man bör därför vara försiktig med att sprida den okritiskt. Enligt stora lärda såsom ibn Taymiyah, ibn al-Qayyim och al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani finns det ingen autentisk hadith från Profeten  som nämner att man bör välja ut just Rajab som en månad där extra bön och fasta är föreskrivet till skillnad från de andra heliga månaderna.

Vissa talar om den tjugosjunde Rajab som en speciell dag och att man bör fasta under denna dag och stå i bön under natten. Shaykh ibn Uthaymin, en annan stor lärd, tillfrågades om detta och avfärdade denna föreställning. Det finns alltså inget i islam som säger att det är föreskrivet att fasta och be extra den tjugosjunde Rajab.

Som kuriosa kan vi nämna att det var under månaden Rajab som Salahuddin al-Ayyubi återerövrade Jerusalem. Detta skedde år 583 efter hijra, vilket motsvarar år 1187 i den gregorianska kalendern. En ännu viktigare händelse ägde rum i Rajab: Slaget vid Tabuk, då Profeten ledde följeslagarna i en expedition mot Bysantinska rikets styrkor. Detta skedde åttonde året efter hijrah.


Källa: islamqa.info