Nu när den heliga månaden Ramadan är här så måste vi passa på att göra extra mycket gott.
Allah säger i Koranen


Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar. [Koranen 16:97]

Här är 16 tips på goda handlingar som du kan göra:

1- Be i församlingensbönen i moskén

Profeten ﷺ sade: Den som utför bön i en församling får mer än tjugo (-fem eller tjugo-sju) i belöning jämfört med bönen som utförs hemma eller på marknaden. [Sahih al-Bukhari]

2- Be Tarawih-bönen

Den som ber tillsammans med imamen till dess att han går iväg belönas för att ha bett hela natten. [at-Tirmidhî och an-Nasa’i]

3- Be 12 raka’at rawatib (Sunnah-böner)

Allah kommer att bygga ett hus i Paradiset åt den som håller fast vid att be följande tolv raka’at, vilka alla är sunnah: fyra raka’at innan dhuhr, två efteråt, två efter maghrib, två efter ‘isha och två innan fajr. [Jami’ ut-Tirmidhi 212]

4- Ge ett leende till en broder/syster

Allting gott är välgörenhet. Sannerligen finns det bland det goda att  möta sin broder med ett leende. [Jami` at-Tirmidhi]

5- Besök den sjuke

Det finns ingen muslim som besöker en sjuk muslim tidigt på morgonen förutom att 70.000 änglar sänder välsignelser över honom, och om besöket är på kvällen, så sänder 70.000 änglar välsignelser över honom fram till morgonen, och han kommer att få en trädgård i Paradiset. [Sahîh at-Tirmidhî]

6- Hjälp din broder eller syster genom att underlätta med ett problem

Den som avlägsnar en värdslig svårighet från en troende kommer Allah att avlägsna en svårighet från honom på Uppståndelsens dag . [Muslim]

7- Dölj din broders/systers brister

Den som döljer en brist av en muslim i denna värld, kommer Allah dölja honom (hans brister) i det här livet och i det nästkommande. Allah hjälper en person så länge han hjälper sin broder. [Muslim]

8- Förlåt andra för deras brister liksom du vill att Allah ska förlåta dig för dina brister

De av er som åtnjuter en gynnad ställning och lever i välstånd får aldrig vägra att hjälpa sina närmaste och de nödställda och dem som övergett ondskans rike för Guds sak; [har dessa begått fel] skall de förlåta dem och glömma. Eller önskar ni inte att Gud skall ge er Sin förlåtelse? [Koranen 24:22]

9- Bjuda någon fastande på mat (iftar)

Den som ger mat (Iftar) till den fastande får samma belöning som han utan att något reduceras från den fastandes belöning.[at-Tirmidhî]

10- Gör dawah (kalla folk till islam)

Profeten  ﷺ sade: Återberätta vad ni lärt från mig, även om det bara är en enda vers. [Al-Bukhari]

Den som vägleder någon annan till en god gärning, kommer att få en belöning liknande belöningen till den som utför den. [Sahih Muslim]

11-Ge sadaqah (välgörenhet)

De som ger av vad de har för Allahs sak och som inte låter gåvan följas av [stora ord om] frikostighet eller [uttryck] som sårar, skall få sin lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem. [Koranen 2:262]

[TROENDE!] Ni kommer inte att uppnå sann fromhet, förrän ni ger åt andra av det som ni [själva] värdesätter; Gud har full kännedom om vad ni ger. [Koranen 3:92]

12- Lär dig Allahs 99 namn

Allah har nittionio namn, ett mindre än hundra; den som memorerar dem alla med hjärtat träder in i paradiset. [Sahih al-Bukhari]

13- Sök efter Laylat ul-Qadr och be nattbönen

Sök efter Laylat ul-Qadr i de sista tio nätterna i Ramadan. [Al-Bukhari & Muslim]

”Den som står i bön under Laylat ul-Qadr med tro och hopp om en belöning, denne kommer att förlåtas sina tidigare synder. [Al-Bukhari & Muslim]

14- Ge gåvor till dina syskon i islam och uppnå deras kärlek, eller varför inte ge de till dina grannar; även om de inte är muslimer! Bara det är en slags Dawah (kallelse till islam). Köp ett paket dadlar och berätta för de om Ramadan.

Profeten ﷺ sade: ”Ge gåvor och ni kommer älska varandra”. [Al-Adab Al-Mufrad]

15 – Läs ur Koranen

Att recitera en enda bokstav ifrån Koranen räknas som en god handling, och en god handling multipliceras tio gånger.  Jag räknar inte ”Alif, Lam, Mim” som en bokstav; utan ”Alif” är en bokstav, ”Lam” är en bokstav, och ”Mim” är en bokstav.”

[At-Tirmidhi och Al-Hakim. Bekräftad vara autentisk av Al-Albani i Sahih ul-Djami]

16- Säg Subhaan Allaah wa bi hamdih 100x morgon och kväll

Profeten ﷺ sade: Den som säger Subhaan Allaah wa bi hamdih hundra gånger morgon och kväll, kommer få sina synder förlåtna även om de är som skummet på ett hav. [Al-Bukhari & Muslim]