I Oman har nästan 3 000 personer omfamnat islam under de första fem månaderna av 2018 enligt ministeriet för donationer och religiösa angelägenheter i Oman. En av språkrören för ministeriet uttalade sig till tidningenTimes of Oman:

Många av de nya konvertiterna är Européer, tät följt av indier.

Över en vecka sedan, organiserade ministeriet ett event under temat ”Koranen talar till dig” i syfte att låta icke-muslimer lära sig om islam och klargöra deras tvivel kring vissa aspekter av islam.

Under evenemanget berättade två av de senast konverterade sina resor till islam, varför de konverterade till islam och erbjöd råd till personer som övervägde att konvertera.

Över 800 män och kvinnor deltog i evenemanget, som också innehöll bön och Iftar (brytande av fastan). Efter fredagens händelse konverterade 26 kvinnor till islam.

Under en liknande händelse i Ramadan 2017 konverterade 72 personer till islam.

En del individer har anlänt till Oman med en media-baserad, förvrängd och stereotypisk syn på islam. Men de blev sedan väldigt överraskade över den sanna andan i Islam.

När någon konverterar i Oman ger ministeriet denne böcker för att lära sig mer om religionen. För män ingår även möjligheten att låta omskära sig kostnadsfritt, vilket är obligatoriskt i Islam, efter det att man blivit muslim.

Ministeriet har ett avtal med hälsoministeriet att få genomgå operationen gratis för den som konverterat till islam. Vidare får även den konverterade ett certifikat och dokument som bevisar att de är muslimer.


Källor:
Aboutislam.Net
TimesOfOman.Com