Ali var en framgångsrik entreprenör från Australien. Hans framgångar tillät honom att leva ett glamoröst liv fylld med materialistiska rikedomar. Det skulle dock inte hålla i längden. Han fick nämligen reda på att han har cancer och att han endast hade sju månader kvar att leva. Det skulle visa sig vara vändningen i hans liv.

Efter det svåra beskedet bestämde Ali sig för att göra en totalförändring av sitt liv. Han bytte ut det materiella livet mot ett liv dedikerat till att hjälpa människor i nöd. Hans liv bestod istället av att delta i diverse välgörenhetsprojekt för dra uppmärksamhet till utsatta människors behov. I ett videoklipp producerat av One Path Network beskriver han sin sjukdom som en ”gåva”. Ni kan se klippet nedan.

Sjukdomen kom till slut ikapp Ali och han gick sorgligt nog bort den 29:e maj 2018, under den heliga månaden ramadan. Må Allah vara nådig över honom!

Hans liv och död har berört många människor och det har även inspirerat många människor att bättra sina liv. Nedan listas 5 lärdomar vi kan dra av Ali Banats sista år innan han gick bort.

 1. Att vara tacksam till Allah
  Ali sa att han var tacksam till Allah för cancern vilket kan tyckas vara märkligt, men det var någonting som fick honom att uppskatta livet och dess välsignelser, som han hade tagit för givet. Han sade att det öppnade hans ögon till de minsta av välsignelser, såsom frisk luft!
 2. Förändra dig själv nu!
  Ali var beslutsam och förändrade sitt liv när han fick reda på att han hade cancer. Vi kan här lära oss att vi inte ska vänta på att något drastiskt ska hända för att vi ska förändra oss själva. Utan ta steget på en gång och vänta inte!
 1. Ha en positiv inställning
  Med ett sådant förödande besked som cancer finns det en stor risk att en människa ger upp och faller in i en negativ spiral. Ali var dock ett exempel på det motsatta, han valde att vara positiv och att sprida det positiva runt omkring sig för att gynna andra.
 2. Lev ditt liv i andras tjänst och förbered ett gott arv att efterlämna
  Ali spenderade sina sista år med att hjälpa andra. Han byggde en moské, etablerade en skola för hundratals föräldralösa barn samt andra projekt genom hans välgörenhetsprojekt Muslims Around the World. Allt detta kan tillräknas honom som Sadaqah Jariyah (kontinuerlig välgörenhet) vilket innebär att han kan belönas kontinuerligt för det goda även efter sin död. Vi måste också fråga oss själva vilket arv vi efterlämnar? Vad ska vi presentera framför Allah, som kan stärka våra argument att få tillträda Jannah (paradiset)? Självklart bör vi eftersträva att nå så högt vi kan, men vi behöver inte förändra hela världen eller etablera stora välgörenhetsorganisationer, utan även att beröra en annan människas liv är ett gott arv.
 3. Var medveten om att livet är temporärt
  Efter att Ali fick beskedet att han har sju månader kvar att leva tappade han intresset för superbilar och andra materiella ting. Han ville istället ge bort sina ägodelar. Han insåg att även om det inte är fel i sig att ha rikedomar, så skulle det inte hjälpa honom i livet efter döden om han inte använde sina tillgångar till välgörande ändamål.

Nedan kan vi se två videoklipp om Ali Banat. Det första när han pratar om sitt liv och sin sjukdom och det andra som han hade förberett för den dagen han skulle gå bort. Båda rekommenderas starkt!


Källor:

www.ilmfeed.com