Jihad är ett koncept som ständigt diskuteras i media, inte minst på grund av de mellanösternkonflikter som råder för tillfället. Många tror att ordet är synonymt med terrorism. Därför är det viktigt att sprida korrekt information om begreppet och reda ut olika missförstånd kring jihad.

Ett effektivt sätt att göra detta på är genom att lära sig hur jihad går till när det utförs under legitima former. I det avseendet kan man lära sig om en person som var mujahid (dvs. en person som utför jihad) och lyckades vinna omvärldens, inklusive sina fienders, respekt genom sin krigföring.

Emir Abd el-Kader från Algeriet var en sådan person. Han var ättling till profeten Muhammed och under 1830-talet kämpade han mot de franska kolonisatörerna och blev berömd för sin storsinthet och sin inställning till krigsfångar. Om han inte kunde erbjuda fångarna husrum och mat enligt god standard lät han dem helt enkelt gå fria. Som ledare över den stat han etablerade i norra Algeriet föregick han med gott exempel genom att inte leva lyxliv i ståtliga palats, utan snarare bosätta sig i tält (till skillnad från många av dagens politiker).

Efter kampen mot fransmännen bosatte han sig i Damaskus, där han återigen blev berömd för att ha beskyddat den kristna minoriteten vid ett upplopp. För detta fick han hedersbetygelser av såväl sina forna fiender, fransmännen som Vatikanen och Abraham Lincoln, bland flera. Han fick dessutom en stad i USA uppkallad efter sig – Elkader i delstaten Iowa.

Förutom att vara mujahid och statsman skrev han även vetenskapliga och filosofiska fackböcker.

Exemplet Emir Abd el-Kader visar är att jihad inte alltid kopplats samman med terrorism, och att en bred och nyanserad förståelse av begreppet kräver att man går bortom kvällspressens nyhetsrubriker. Hur många känner till att en av historiens stora hjältar fick ett globalt erkännande för sin jihad?