Efter ett år kantat av svårigheter har ett robotbyggarlag från Afghanistan lyckats få sin comeback. Dessa muslimska tjejer uppmärksammades under sommaren när de nekades visum i USA där de skulle delta i en tävling i robotteknik, men tog istället upp kampen i en motsvarande tävling i Estland.

Tonåringarna som har rest från staden Herat har dock nu vunnit 1:a plats i det prestigefyllda entreprenörspriset på Robotex festivalen i Tallinn som pågick mellan den 24:e – 26:e November 2017. Andraplatsen kneps av ett lag från Polen och det tredje av det estniska laget. De afghanska ambassaderna i Washington och London tillkännagav följande:

Vi är oerhört stolta över denna fantastiska prestation av det afghanska flicklaget i robotteknik. De är en framstående förebild för människor runt om i världen, som visar vad unga afghanska flickor kan lyckas med, om de får rätt stöd och får möjlighet att utbilda sig på hög nivå.

Tre av lagets tolv medlemmar deltog i tävlingen och utmaningen gick ut på att visa upp en prototyp som kunde lösa ett verkligt problem och som människor kan tänkas köpa. De vann genom att bygga en robot som kunde använda solenergi för att stödja småskaliga bönder i sina sädesfält. Vinnarna utsågs av de tusentals åskådare som deltog på eventet.

Afghanska laget i öppningsceremonin i tävlingen i Washington

Sex av lagdeltagarna som är i åldrarna 14-17 år fick internationell publicitet i iuli 2017 när de nekades visum för att delta i den första Globala Tävlingen i Robotteknik i Washington, med temat hur teknologi kan användas för vattenrening.

Visum nekades initialt för ytterligare 60 andra deltagare, men efter den internationella uppståndelsen valde USA att återkalla beslutet. Det gjorde så att de afghanska flickorna kunde inträda landet via en ”paroll-process” som godkänner annars obehöriga besökare, av humanitära grunder eller för att det gynnar allmänheten.

Laget som endast hade två veckor på sig att bygga sin robot inför eventet vann dock en silvermedalj för ”modig prestation”. Det var oklart varför flickorna initialt inte fick  visum, men utbildning för tjejer i Afghanistan och hindren för att få det är av stort intresse, då landet i många år lidit stort av krig.


Källa: NY Times