Se dig omkring där du sitter, du kommer att märka att allt i rummet är ”skapat”: väggarna, möblerna, taket, stolen där du sitter, den bok du håller i din hand, glaset på bordet och otaliga andra detaljer. Ingen av dem råkar finnas i ditt rum av sig själva och kom inte till spontant eller av en slump.

En person som står i begrepp att läsa en bok vet att den är skriven av en författare av särskilda skäl. Han skulle inte ens slås av tanken att denna bok skulle ha kommit till av en slump. Om någon en dag kom ut och sa att obehandlat järn och kol kom samman till stål av en slump, som i sin tur byggde Eiffeltornet, igen av en slump, skulle någon tro honom eller skulle han betraktas som galen?

Evolutionsteorin, en unik metod att förneka Guds existens, är inte annorlunda. Enligt teorin, bildade oorganiska molekyler aminosyror av en slump, aminosyror bildade proteiner av en slump, och slutligen bildade proteinerna levande varelser igen av en slump. Dock är sannolikheten att en levande varelse kom till av en tillfällighet mindre än sannolikheten för att Eiffeltornet skapades på samma sätt, eftersom även den enklaste mänskliga cellen är mer sofistikerad än någon av människan skapad struktur i världen.

Religionen lär oss vår Skapares identitet, vars existens vi upptäcker med vårt förnuft. Genom det Han uppenbarat för oss vet vi att Skaparen är Allah, den Medkännande och den Barmhärtige, som skapat himmel och jord ur intet.