NA.se rapporterade i veckan att när Skolinspektionen gjorde en tillsyn av grundskolan och förskoleklass på Alsalamskolan i april 2017 fann man en mängd brister. Nu har åtgärder vidtagits av skolan och man var i mål med att åtgärda samtliga brister.

Skolinspektionen gjort bedömningen att bristerna som fanns är åtgärdade. De har gjort ett fantastiskt bra arbete. Skolan hade brister på samtliga områden när vi påbörjade tillsynen för några år sedan. De har gjort en väldigt lång resa, måste man säga. Skolinspektionen släpper inte en skola förrän alla brister är avhjälpta, säger Jonas Nygren.

Maria Haglund som är kommunalråd för Moderaterna i Örebro var på besök i skolan och uppskattade välkomnandet. Hon berättade sen om hur intressant det var med skolans systematiska kvalitetsarbete och det arbetet som utförts för att klara av skolinspektionens granskning.

Efter att Skolinspektion utfört sin riktade tillsyn vid Alsalamskolan i början av september månad så mottog skolans ledning den 2 oktober 2019 ett glädjande beslut:

Skolinspektionen konstaterar att inte annat framkommit än att Skandinaviska Stiftelsen För Utbildnings verksamhet vid Alsalamskolan, uppfyller författningarnas krav inom de områden som ingått i den riktade tillsynen. Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att huvudmannen avhjälpt påtalade brister.

Detta glädjebesked firade elever, personal och vårdnadshavare på skolan med en fantastisk fest för att dela med sig av glädjen för ett gott arbete från skolledningen och övriga personal.

Om du är intresserad av att jobba med barn och ungdomar så kan du kontakta skolan. Du kommer möta glada, erfarna, kunniga och engagerade kolleger med höga förväntningar på varje elevs utveckling. Alsalamskolan har ett högt söktryck till alla årskurser och eleverna når sammantaget goda studieresultat. Alla skolans lärare har lärarlegitimation och det finns en stor vilja och medvetenhet att fortsätta utveckla skolan för att möta framtidens och omvärldens krav.


Källor:
Alsalam.se
NA.se