Det är med djup sorg och bestörtning som muslimerna i Örebro tog emot nyheten om den muslimska skolans nedläggning. Flera chockade föräldrar till elever på skolan undrade över varför all detta hat riktad mot en skola som bedrivits enligt skolverkets regler på alla planer?!

Det räckte inte med alla brandattentat, förföljelser och ryktesspridningar via media om skolan för att skada verksamheten, utan flera aktörer i samhället motarbetade skolan så att verksamheten inte kan bedrivas längre.

Vi motarbetas av privata aktörer och bedömer att vi inte kan bedriva skolverksamhet. Vi förstår inte det här, eftersom vi är godkända av Skolinspektionen har ekonomin i ordning och våra elever presterar bra resultat, säger Hussein Aldaoudi, chef för skolan.

Ledningen på skolan meddelar vidare att de beklagar att detta kommit att hända. Tankarna går till eleverna som kommer sakna sin skola som de gått i flertal år sedan de var ett år gamla.

Skolansledning riktar stort tack till alla anställda så som rektorer, lärare och resurser samt ett stort tack till alla vårdnadshavare som lämnade förtroendet till den muslimska friskolan att utbilda deras barn. Och ett stort tack till alla företag och leverantörer som möjliggjort att skolan kunnat bedriva verksamheten i ca. 20 års tid och bidragit till barnens utveckling.


Källa: Alsalam.se