I en debattartikel i nyhetstidningen Metro har sammanlagt nio debattörer skrivit om hur muslimer i Sverige på olika sätt utsätts för islamofobi. Syftet är att i valrörelsen väcka medvetenhet i frågan om islamofobi inom de olika partierna. Vilka partier tar ställning mot islamofobi? Vad säger de och vad vet de om islamofobin i Sverige och den diskriminering muslimer utsätts för? Inledningsvis skriver de i artikeln:

Vi som skriver den här artikeln arbetar på antidiskrimineringsbyråer runtom i Sverige. Vi är djupt oroade över den ökande diskrimineringen mot muslimer i Sverige och vill se politiska krafttag mot detta.

De säger vidare att politiska utspel idag ofta riktas mot den muslimska tron, och som ger muslimer en negativ bild i samhället, vilket påverkar deras möjligheter inom arbetsmarknad och utbildning.

Diskriminering och hatbrott mot muslimer sker inte i ett vakuum. Vi ser en valrörelse där frågor om migration och minoriteters rättigheter står i centrum. Politiska och mediala utspel som uttrycker ”I Sverige tar vi i hand” eller som problematiserar religiöst utövande muslimer får direkta och allvarliga konsekvenser i muslimers vardag.

I det avseendet är muslimska kvinnor särskilt utsatta.

 Kvinnor som har valt att utöva delar av sin tro förvägras jobb och utbildning. Att det är vanligt bekräftas i flera forskningsrapporter, som rapporten ”Forgotten Women – The impact of Islamophobia on Muslim Women”.

De uppmanar de politiska partierna samt media att i den resterande valspurten aktivt motverka islamofobi och att planera för att vidta åtgärder för att stärka muslimernas rättssäkerhet i Sverige i framtiden.

Vi vill att politiska företrädare och media, under resterande valrörelse, tar ett aktivt ansvar för att motverka allt som kan förstärka onyanserade bilder av muslimer och allt som kan leda till normalisering av den rasism som drabbar muslimer och förmodade muslimer. Vi vill se en konkret politik som främjar muslimers rättigheter.

Debattartikeln avslutas med undertecknande av alla debattörernas namn och deras respektive diskrimineringsbyråer. Vi på muslimer.se vill tacka dessa personer för att de står upp för muslimer i denna kritiska tid. En tid då muslimer fått utstå diskriminering, ofta på grund av desinformation eller missförstånd om islam. En tid då islam blivit en politisk slagpåse som rycker fram när partier försöker vinna politiska poäng och väljarröster. Vi får hoppas att återstoden av valet ger mer kraft och energi åt att bekämpa islamofobi och ge muslimerna en gnutta hopp och framtidstro om ett muslimvänligare Sverige.


Källa: Metro