Muslimer i tiden

Om islam, Sverige

Att polisanmäla kriminella – en islamisk plikt

Bland vissa muslimer råder en föreställning om att allvarliga brott som begås av andra muslimer inte får anmälas till icke-muslimska rättsväsenden för att det anses vara en form av hyckleri eller att hjälpa icke-muslimer mot muslimer. I förorterna råder dessutom en tystnadskultur, där det finns en tabu kring angivelse eller att ”gola ner” någon. Detta gäller även muslimer som rekryterar till IS eller som skulle kunna tänkas utgöra hot mot samhället på grund av IS destruktiva metodologi.

Svenska muslimer som vill ha klarhet i denna fråga får inte låta känslorna styra. Det handlar om människors liv och säkerhet, och vår plikt är först och främst att följa islam. Det som gäller i amerikanska gangsterfilmer eller inom en gängkultur får aldrig gå före islamiska principer. Islam är inte en gängtillhörighet. Så vad säger islam om angiveri? Är det rätt att polisanmäla någon som vill skada andra människor i ens omgivning, även om den kriminelle är en muslim?
Nutidens islamiska lärde har blivit tillfrågade om detta och de har varit tydliga i sina svar.

Shaykh Saleh al-Fawzan blev tillfrågad:

Ärade shaykh, det finns bland ungdomarna de som ställer frågan: ”Om jag får kännedom om de som sympatiserar med dessa människor (Khawaridj, terrorister etc.) och deras planer, skall jag  då ange dem och informera polisen om deras aktiviteter?” Vissa betraktar  det som ett förräderi och att det är otillåtet. Vi hoppas du kan bringa klarhet i frågan.

Svar: Profeten Muhammed  sade:

”Religionen är uppriktig rådgivning” [dvs. omtanke] och han upprepade detta tre gånger. Varpå följeslagarna frågade: ”Åh Guds sändebud! Gentemot vem?” Han svarade: ”Gentemot Allah, Hans Bok, Hans Profet, ledarna och allmänheten. [Sahih Muslim]

Så  om någon börjar ägna sig åt sådant bör han ges råd och få förklarat allvaret i frågan. Om han då avstår från det, så prisad vare Gud. Om han inte avstår från det men håller det för sig själv och inte utagerar sina idéer, så lämna honom, för då är synden med honom. Men om han däremot går ut med det aktivt och försöker vilseleda andra muslimer genom att sprida denna smutsiga ideologi – i det fallet är det en skyldighet att ange honom. Detta är en del av att vara uppriktig gentemot Gud, Hans böcker, Hans sändebud, de muslimska ledarna och allmänheten.

Om man som förälder eller familjemedlem börjar fatta starka misstankar om att någon i familjen exempelvis planerar att begå ett attentat, såsom att bygga explosiva medel eller dylikt så bör man inte tveka att kontakta polisen för att på så vis söka förhindra ett terrordåd samt förhindra en muslim från att begå en grov synd.

Vidare blev Shaykh Abdur-Rahman al-Barrak tillfrågad angående övriga brott begångna av muslimer:

Är det tillåtet att rapportera muslimska knarklangare till polisen i icke-muslimska länder?

Svar: Att langa knark är något som i islam och i allmänhet är olagligt, och därför är det föreskrivet att rapportera sådana brott, liksom det är föreskrivet för alla andra brott såsom t ex. mord, inbrott, stöld och våldtäkt. Om den som säljer knarket är muslim, så sprider han korruption i landet och dessutom skadar sig själv.

 Vidare sade Profeten Muhammed :

Den som än ser en ondska, låt honom ändra det med sin hand; och om han inte kan det, så låt honom göra det med sin tunga, och om han inte kan det, låt honom göra det med sitt hjärta – och det är den svagaste i tro.

[Sahih Muslim]

Källor:
http://www.answering-extremism.com/ae/reader.aspx?file=ae_saf_12.pdf
https://islamqa.info/en/188900