Enligt färska studier från Oxfords centrum för Antropologi och sinne, föds människan med en tro på en Skapare och en Gud. Med hjälp av empirisk forskning och experiment har de kommit fram till att barn är benägna att tro på kreationism även i kulturer där religiösa läror hålls undan från dem.  Dr. Justin Barrett framhåller i sina studier att även barn som inte blivit undervisade om det genom familj eller skola kommer att tro på Gud. Till och med de som hamnar ensamma på en öde ö skall komma att tro på Gud.

Om vi strandsatte en handfull personer på en ö  och de uppfostrade sig själva – så skulle de tro på Gud.

De psykologiska experiment som Barrett gjort på barn visar deras instinktiva tro att allting är designat och för ett specifikt syfte. I en studie frågades sex- och sju åriga barn om varför den första fågeln existerade och de svarade ”för att spela fin musik” och ”för att de får världen att se vackare ut”.  Vidare säger även Dr. Barrett att det gjorts studier som visar att barn i fyraårsåldern förstår skillnaden mellan människoskapta och naturligt skapta objekt.

Det övervägande vetenskapliga beviset för de senaste 10 åren har visat att mycket mer verkar byggas in i barns naturliga utveckling än vi en gång trodde, inklusive en förutsättning för att se den naturliga världen som designad och målmedveten och att någon typ av intelligent väsen ligger bakom det syftet.

Han tillägger även att hans studier innebär att barn generellt är mer benägna att tro på kreationism än evolutionslära, trots allt de lär sig av lärare och föräldrar.

Dr. Barrett avslutar med att säga:

Barns normala och naturligt utvecklade sinnen gör dem benägna att tro på gudomlig skapelse och intelligent design. Däremot är evolutionsläran onaturlig för det mänskliga sinnet och relativt svårt att tro på.

När vi går tillbaka till islam och vad profeten Mohamed  har sagt i frågan, så har han bland annat sagt i en hadith Qudsi (Gud säger), återberättad av ‘Iyaad ibn Himaar som sade att Allahs budbärare sade att Allah säger:

Jag har skapat alla mina tjänare med en inklination till att dyrka Mig ensam, men det är djävlarna som kommer till dem och vänder dem bort från deras religion. De förbjuder för dem det som Jag har tillåtit och säger till dem att associera andra vid Min sida, för vilka Jag inte givit någon auktoritet. [Sahih Muslim]

Denna tro är en pakt mellan människan och Gud och ett kontrakt som vi förbundit med Gud. Det har även återberättats av Abu Hurairah att Allahs sändebud  sade:

Varje barn föds i al-Fitra (en naturlig tro på Gud), men det är föräldrarna som gör den till jude, kristen eller elddyrkare. Liksom du ser ett djur förlösa sitt perfekta föl – kan ni se den missbildad? [Sahih Bukhari ]

Sedan reciterade Abu hurayra verserna från Koranen:

GE DIG hän med hela din själ, [du som söker sanningen,] åt den rena, ursprungliga tron, den tro som Gud vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan – ingenting kan rubbas i Guds skapelse! Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor vet ingenting [om detta]. [Koranen 30:30]


 

Källor:
telegraph.co.uk/
https://islamqa.info