Styrelsen för de stora heliga moskéerna i Saudiarabien har beslutat att anpassa den Heliga moskéns område för personer med särskilda behov. Dessa personer uppskattas vara reguljära besökare såväl som pilgrimer på tillfälligt besök. Det rör sig om tre specialanpassade områden för rörelsehindrade, döva och blinda. Rörelsehindrade kommer få tillgång till specialområdet dygnet runt medan de som har hörselskador får tillgång till området fredagsmorgnar.

Ska underlätta förrättandet
Sheikh Abdul Rahman al-Sudais som är huvudansvarig för projektet sade vid invigningen att initiativet har till syfte att hjälpa Guds gäster att förrätta deras religiösa ritualer och böner enklare och behagligare.

Vi anstränger oss väldigt mycket för människor med särskilda behov och vi är fast beslutna att förse dem med den service de behöver för att genomföra sina religiösa ritualer.

Den särskilda böneplatsen för rörelsehindrade ligger vid Kung Fahds expanderade område och ingången ligger vid moskéns port nr. 68. Specialområdet för de med hörselskador når man via Kung Fahds port nr.93.  Dr. Misfer Asiri som är ordförande för styrelsen berättar för Saudi Gazette:

Vi serverar de bedjande i området med zamzamvatten och måltider. Vi  gör videoinspelningar av lektioner och fataawa som erbjuds av imamerna från den Heliga moskén och alla videor har undertexter på flera språk. Det finns även en tolkare som översätter fredagspredikan för de döva efter varje fredagsbön och även deras frågor till imamerna och vice versa.

Översatta skyltar
Styrelsen trycker och distribuerar även hundratusentals informationskort med tecken och symboler för icke-arabisktalande med hörselnedsättning. Dessa kort hjälper människor med fysiska utmaningar att ta sig till alla portar eller viktiga platser inuti den Heliga moskén. Korten delas ut vid portarna till den heliga moskén och vid alla ingångar samt på flygplatserna, hamnarna och vid landgränserna. En elektronisk kopia finns även tillgänglig på styrelsens hemsida. För tillfället är korten tillgängliga på  fem språk men man planerar att lägga till sju språk till i framtiden.

Man har även tryckt islamiska böcker i punktskrift för synskadade. Elektriska rullstolar finns tillgängliga för rörelsehindrade så att de enkelt och bekvämt kan genomföra sina ritualer. Styrelsen startade nyligen en ny elektronisk tjänst för att förse hörselskadade med uppdaterad information och för att svara på deras religiösa frågor. Tjänsten stöttar dessutom teckenspråk, vilket gör att även personer från utlandet kan använda tjänsten.