En studie som har genomförts av forskare på Binghamton universitetet i New York, visar att de dagliga islamiska bönerna minskar ryggsmärtor och besvär med leder. Detta skriver Daily Mail på sin hemsida. Rörelserna minskar risken för skador om man varje dag utför dem  flera gånger.

Även om huvudsyftet med bönen är att dyrka Gud och viktigast av allt förhållandet mellan dig och din skapare, finns det goda effekter med att förrätta bönen på det sätt som beskrivits i islam. Om de dagliga bönerna utförs korrekt, kommer ens agerande att vara sunda och korrekta. Bönen har en bestående effekt då hjärtat ihågkommer Gud. Den troende blir då mer gudsfruktig och rättfärdig. Om detta står i Koranen:

Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft. Men först och störst är åkallandet av Guds namn. Och Gud vet vad ni gör. (Koranen 29:45)

Om hälsoeffekterna utav bönen säger, Mohammad Khasawneh, professor i systemvetenskap och industriteknik på Binghamton:

Rörelserna kan säkert vara en klinisk behandling för smärta i nedre ryggen, eftersom det kräver olika rörelser av människokroppen på en regelbunden basis.

Studien visar även ett starkt samband mellan bön, lycka och hövlighet för att upprätthålla en psykiskt och fysiskt hälsosam livsstil.