Bönen är knuten till bestämda tider. Profeten Muhammed  har klart och tydligt informerat om när tiden för varje bön börjar och hur långt den sträcker sig. Det är obligatoriskt att be alla böner inom sin respektive tid.

Bönetiderna beräknas enligt metoden från Muslim World League (MWL). Nedan ser du dagens bönetider för Stockholm. Du kan byta till önskad stad och få de aktuella bönetiderna att visas. Funktionen visas även tillhöger på sajten eller längre ner i mobilläge.


Det gäller även vintertid fr.o.m. natten 27-28 oktober. Du ska ställa tillbaka klockan en timme. Och eftersom en stor del av EU:s invånare sagt sig vilja avskaffa tidsomställningen föreslog EU-kommissionen nyligen att 2019 blir sista gången som invånarna ställer om sina klockor två gånger om året.