Efter den senaste veckans rapporter om den israeliska ockupationsmaktens övergrepp på muslimer i Jerusalem, och försöken att inskränka deras rätt att besöka och bedja i den heliga moskén, kan det vara angeläget att göra våra läsare uppmärksamma på ytterligare ett försök att försvåra för muslimerna att utöva sin religion.

I höstas presenterades ett lagförslag i det israeliska parlamentet, Knesset, som skulle begränsa muslimers rätt att kalla de troende till bön (adhan). Som en protest mot detta valde parlamentsledamoten Taleb Abu Arar att utropa adhan mitt inne i Knesset. Resultatet är en rörande scen:

Detta är som sagt endast ett led i en process som syftar till att tränga undan muslimer från deras hem och sudda ut Palestinas islamiska identitet. Må Allah belöna Taleb Abu Arar för denna modiga handling, och må Han hjälpa muslimerna att motstå förtrycket.