Ända sedan Profeten Mohammeds tid, har det funnits personer som varit  fientliga till islam, men som sedan studerat religionen och med Allahs barmhärtighet blivit vägledda till den. Ett exempel på detta är den kände följeslagaren till Profeten Mohammed , den andre kalifen, Omar bin al-Khattab.

Omar, som var en av de mest respekterade och fruktade medlemmarna av stammen Quraish, hatade Mohammed och islam så mycket att han planerade att döda honom. Han konverterade dock till islam via sin syster Fatima, då han var på väg till Profetens hus för att döda honom. Då fick han höra om sin systers konvertering och gick därför direkt till hennes hus där hon satt och läste sidor ur Koranen. Han anföll och slog henne hänsynslöst. Blodig och sargad sade hon då till sin bror:

Omar, du kan göra vad du vill, men du kan inte vända våra hjärtan från islam.

Dessa ord hade en stor inverkan på Omar. Han tänkte, vilken religion är det som ger en svag kvinna ett så starkt hjärta? Han bad henne då att visa honom vad hon läst och omedelbart berörde Koranens ord hans hjärta så att han tog emot sanningen. Hans plan att gå till Profetens hus för att döda honom förbyttes i dess motsats: han gick istället till hans hus för att lova trovärdighet till honom[1].

Det finns även nutida konvertiter som haft en slingrig väg till islam där förakt och motstånd sedan lett till insikten om att islam är sanningens religion. Personerna som listas nedan är inte nödvändigtvis ”kända” men har låtit sig bli intervjuade och har på så vis gjort sin historia känd.

  1. Gary Miller: Professor Gary Miller, pastor och professor i matematik och logik vid Canadas universitet. 1977 försökte han göra kristendomen en tjänst genom att avslöja historiska och vetenskapliga fel i Koranen, för att på så vis kunna gynna hans församling och kalla muslimer till kristendom. Däremot resulterade hans studier i Koranen i insikten att den omöjligen kan vara ett människoverk. 1977 deltog han i en debatt med Ahmed Deedat och följande år konverterade han och antog namnet Abdul-Ahad. Sedan dess har han skrivit böcker om islam och engagerar sig i dawah (kallelse till islam).[2]
  2. Arnoud Van Door:  Han var politiskt aktiv och hade en ledande position i Geert Wilders anti-islamiska parti, vilka bl a. producerade filmen ”Fitna” där muslimer framställdes som våldsamma, intoleranta och törstande efter världsherravälde. Han började läsa Koranen och blev sedan inbjuden till en moské där han till sin överraskning välkomnades och blev kvar hela dagen.

    Jag kände mig som omfamnad av en varm filt. Ju mer jag lärde mig om islam och ju mer jag pratade med muslimerna desto mer kände jag att detta är jag.[3]

    Han är nu ordförande för European Da’wah Foundation och har andra befattningar inom dawah för andra organisationer.[4]

Må Allah vägleda oss till sanningen och hålla oss stabila på den – Amin.


Källor:

1. Engelsk översättning av Al-Bidayah wan nihayah (Början och slutet). Av Ibn Kathir.
2. Islamforchristians.com
3. Theguardian.com
4. Wikipedia.org