I dagarna pågår den femte skandinaviska vetenskapliga konferensen i Örebro. Evenemanget anordnas av Alrisalah Skandinaviska Stiftelse med ett fullspäckat schema. Temat är islamiska stiftelsers roll i en hållbar utveckling av ett skandinaviskt samhälle.

Grundtanken och fokus är att hjälpa varandra och att samarbeta i vad som är bra och välgörande. Muslimer har ett ansvar att göra världen mer hållbar och bidra till förbättringar. Det som är av betydelse är att vi samarbetar i det rätta som överensstämmer med de föreskrivna påbuden och undvika varje typ av syndig, orättfärdig eller olaglig aktivitet. Allah den Allsmäktige säger:

Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap.

[Koranen 5:2]

Viktigt med detta event

Den muslimska minoriteten i Sverige är en viktig del av det svenska samhället. Vi som muslimer har otroliga möjligheter i Skandinavien att starta stiftelser och bygga centra, moskéer och islamiska skolor samt organisera muslimers religiösa aktiviteter i likhet med andra minoritetsgrupper i enlighet med rådande lagar.

Deltagarna finner mycket glädje och engagemang

Om stiftelsen

Alrisalah Skandinaviska Stiftelse är en organisation som arbetar för att forma och utveckla ramar för organisatoriskt arbete som ligger i linje med skandinaviska måttstockar. Stiftelsen grundades år 2003 och är specialiserad inom utbildning, kultur och intercivilisatorisk kommunikation. Huvudkontoret ligger i Örebro i Sverige. RisalahStore är stiftelsens webbutik som erbjuder publikationer av olika slag på nordiska språk.

Stiftelsen har genomfört en lång rad samarbeten med myndigheter, tjänstemän och andra aktörer, samt arrangerat föreläsningar, konferenser och släppt publikationer. Organisationen eftersträvar och verkar för ett säkert och tryggt Sverige för alla.

För vidare information besök stiftelsens hemsida www.risalah.se