Det är sorgligt att se stadskärnan i huvudstaden drabbas av denna barbariska attack mot oskyldiga människor. Dessa extrema individer som sprider död och skräck bland oskyldiga människor måste stoppas med alla medel. Det är uppenbart att falskhetens missionärer och vilseledda sekter vill förorsaka ondska och fördärv. Alla kloka människor känner till dessa individer och sekter oavsett vilken religion eller politisk inriktning de tillhör. Några av de mest kända av dessa extrema grupper är al-Qaidah, IS och andra som följer deras osunda väg och vidriga metodik.

Terroristen som begick dådet, begick också synden att stjäla en lastbil för att sedan söka skrämma och terrorisera trygga människor på detta fega vis. Denna individ har först och främst gjort orätt mot sig själv och bär sedan många oskyldiga människors liv på sitt samvete, både i detta liv och det nästkommande.

Islam är en fredlig religion som avvisar terror och dödande av oskyldiga. Dess fundament lär muslimer att upprätthålla fred och rättvisa världen över. Att ta andras liv är förbjudet, eftersom människans liv i sanning är värdefullt. Allah, den Allsmäktige säger:

Om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet.

[Koranen 5:32]

Följaktligen är alla andra typer av extremism såsom flygkapningar, gisslanstagande eller att placera bomber på offentliga ställen, någonting som är totalförbjudet i islam.

Islam förbjuder dessutom muslimer att ”ta lagen i egna händer”, vilket betyder att den enskilda muslimen aldrig kan bestämma vem eller vilka de får döda eller bestraffa. Rättegångar och bestraffningar kan endast utfärdas genom en legitim domare.

Genom att studera islams läror blir det tydligt att denna religion endast har kommit för att bidra till mänsklighetens bästa – inte för att förgöra den. Det är ett måste att mänskligheten närmar sig islam. Utan det kommer vi att fortsätta att glida nedför vägen av orättvisa och mörker. Med islam kan vi etablera ett samhälle av fred och rättvisa. Är islam en religion av terror? Nej! Är den en väg framåt? Absolut!

Det finns inget tvång i religionen. Den rätta vägen har nu klart skiljts från det som är fel. Den som nu förkastar falsk dyrkan och som tror på Allah, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Allah hör allt, vet allt.

[Koranen 2:256]

Källa: Islam.nu